Dave<br>van Koppen

Dave
van Koppen

davevankoppen@lpfwestland.nl

Raadslid, Fractievoorzitter, lid commissie Bestuur

Dave komt uit Naaldwijk en is vader van een dochter en een zoontje. Leerkracht op een basisschool in Naaldwijk. Kwam 8 jaar geleden bij LPF Westland. Na één periode als steunraadslid vier jaar raadslid als specialist in de commissie EFO en vanaf maart 2019 fractievoorzitter. Heeft zich er persoonlijk sterk voor gemaakt dat zwembad De Hoge Bomen nog steeds open is en dat er nog steeds geen islamitische school in Westland is. 

John<br>Witkamp

John
Witkamp

johnwitkamp@lpfwestland.nl

Raadslid, Vice-fractievoorzitter, voorzitter commissie Ruimte, lid commissie EFO

Poeldijker John is getrouwd en heeft twee zoons. Is CEO bij vandervalk+degroot en een van de oprichters van LPF Westland. Ervaren raadslid vanaf 2004. Coacht en begeleidt aanstormend talent binnen de partij. Specialisatie: veiligheid, Tuinbouw- en juridische zaken. Expert op het gebied van de gemeentewet en wet dualisering. Luis in de pels van blunderende bestuurders. Vasthoudend en recht voor zijn raap. 

Peter Voskamp

Peter Voskamp

peetvoskamp@lpfwestland.nl

Raadslid, lid commissie Ruimte

Peter komt uit De Lier, is getrouwd, vader van drie zoons en intussen ook opa. Bedrijfsleider bij Zandrecycling Nederland. Sinds 2010 actief als (steun)raadslid voor LPF Westland. Zijn belangrijkste punten: behoud van het sterke glastuinbouwareaal, goede ruimtelijke ordening en een woonruimtebeleid gericht op en voor de Westlander.

Max Leerdam

Max Leerdam

maxleerdam@lpfwestland.nl

Raadslid, lid commissie EFO en Raadsoverleg Financiën

Max woont in Naaldwijk en is werkzaam op het gebied sloopwerkzaamheden en internationale hijsprojecten. Is sinds 2014 actief voor LPF Westland. Portefeuille: financieel beleid, economische zaken en gemeentelijke organisatie. Zijn speerpunten zijn een kleinere, sobere en doeltreffende gemeente, een goed vestigingsklimaat voor ondernemers, het terugdringen van betutteling en een transparanter bestuur.

Roel Valstar

Roel Valstar

roelvalstar@lpfwestland.nl

Raadslid, lid commissie Ruimte en commissie Bestuur

‘s-Gravenzander Roel is werkzaam als advocaat en heeft daarvoor Stichting Rechtswinkel Westland opgericht, zodat inwoners in Westland met gratis juridisch advies kunnen worden geholpen. Roel is sinds 2014 betrokken bij de partij en wil zich de komende jaren gaan inzetten voor voldoende betaalbare huisvesting, behoud van de Westlandse cohesie en veiligheid en openbare orde. 

André<br>van der Meer

André
van der Meer

andrevandermeer@lpfwestland.nl

Raadslid, lid commissie MO

André woont al sinds zijn geboorte in Naaldwijk. Raakte vanaf de oprichting van gemeente Westland geïnteresseerd in Westlandse politiek. Zijn aandacht gaat vooral uit naar maatschappelijke en sociale onderwerpen. Daar wil hij zich namens LPF Westland voor inzetten in de gemeenteraad. 

Jolanda<br>Suijker

Jolanda
Suijker

jolandasuijker@lpfwestland.nl

Raadslid, lid commissie MO

Jolanda komt uit Wateringen en is getrouwd; moeder van een puberzoon en een volwassen dochter. Voormalig voorzitter Buurtpreventie. Werkzaam in het voortgezet speciaal onderwijs. Voelt zich aangesproken door de directe en duidelijke aanpak waar LPF Westland voor staat. Wil met haar ervaring werken aan een goede onderlinge verbondenheid tussen alle Westlanders. 

Hugo<br>van Velden

Hugo
van Velden

hugovanvelden@lpfwestland.nl

Steunraadslid, lid commissie MO

Hugo woont in Honselersdijk. Getrouwd, twee zoons. Werkt bij de Haeghe Groep (sociale werkvoorziening Den Haag) als voorzitter Ondernemingsraad en lid van de Centrale Ondernemingsraad. Hugo is voorzitter van het Oranjecomité Honselersdijk en vanaf 2018 steunraadslid van de fractie. Zet zich in om de belangen van alle Westlanders te behartigen en speciaal voor de maatschappelijk behoeftige inwoners.

Carl Verbeek

Carl Verbeek

info@lpfwestland.nl

Steunraadslid, lid commissie EFO

Carl woont in Naaldwijk en is zelfstandig ondernemer op het gebied van veiligheid en grondonderzoek. Al enige tijd lid van LPF Westland en is sinds de zomer van 2019 steunraadslid van de fractie. Als ondernemer heeft Carl oog voor financiën en organisatie en met zijn kennis en ervaring wil hij Westland vooruit helpen.

Trudy<br>de Munck

Trudy
de Munck

trudydemunck@lpfwestland.nl

Fractiemedewerker Algemene Zaken

Trudy uit Maasdijjk versterkt LPF Westland sinds 2015 als fractiemedewerker. Instelling: niet lullen maar poetsen. Zet zich in voor een veilig, leefbaar én groen Westland. Niet alleen voor haar eigen (klein)kinderen, maar ook zeker voor die van u! 

Ben<br>van der Stee

Ben
van der Stee

bpmvdstee@gemeentewestland.nl

Wethouder

Ben komt uit Kwintsheul en is sinds 2006 actief voor LPF Westland. Eerder wethouder voor LPF Westland van 2006 t/m 2010. Speerpunten: onderwijs, topsport en transparant bestuur. Zijn drive: politiek en openbaar bestuur dichter bij elkaar brengen. Maakt zich sterk voor transparante, eerlijke besluiten, aandacht voor kleinere kernen en behoud van de Westlandse cultuur met hokken, feestweken en opening van het vaarseizoen.

Cobie<br>Gardien

Cobie
Gardien

jagardien@gemeentewestland.nl

Wethouder

Cobie is al vanaf de oprichting van LPF Westland betrokken bij de partij. Juriste met expertise in ruimtelijke wet- en regelgeving. Wethouder voor Ruimtelijke Ordening en Planontwikkeling. Ziet LPF Westland als partij die heel hard nodig is in de Westlandse politiek: zonder blad voor de mond zaken openlijk benoemen en oplossingen aandragen. Wil de Westlandse bestuurscultuur openbreken. Want: het kan echt anders en zoveel beter.