Dave<br>van der Meer

Dave
van der Meer

meerdvd@gmail.com

Fractievoorzitter, lid commissie Bestuur

Dave is 49 jaar, getrouwd met Dorith en vader van drie dochters. Is naast de politiek actief in de bloemenhandel. Raakte geïnspireerd door de woorden van Pim Fortuyn: ‘Wie verandering in dit land wil, zal in beweging moeten komen.’ Dave wil ook die verandering in Westland realiseren.

John<br>Witkamp

John
Witkamp

j.g.m.witkamp@hccnet.nl

Raadslid, voorzitter commissie Ruimte, lid commissie Bestuur

Poeldijker John is getrouwd en heeft twee zoons. Regiodirecteur bij vandervalk+degroot. Is een van de oprichters van LPF Westland. Ervaren raadslid van het eerste uur. Coacht en begeleidt aanstormend talent binnen de partij. Specialisatie: veiligheid en juridische zaken. Expert op het gebeid van de gemeentewet en wet dualisering. Luis in de pels van blunderende bestuurders. Vasthoudend en recht voor zijn raap. 

Dave<br>van Koppen

Dave
van Koppen

davevankoppen@hotmail.com

Raadslid, lid commissie EFO

Dave is 33 jaar, komt uit Naaldwijk en is vader van een dochter en een zoontje. Leerkracht op een basisschool in ’s-Gravenzande. Kwam 8 jaar geleden bij LPF Westland. Na één periode als steunraadslid nu onze specialist in de commissie EFO. Heeft zich er persoonlijk sterk voor gemaakt dat zwembad De Hoge Bomen nog steeds open is en dat er nog steeds geen islamitische school in Westland is. 

Peter Voskamp

Peter Voskamp

peet.voskamp@planet.nl

Raadslid, lid commissie Ruimte

Peter (57) komt uit De Lier, is getrouwd en heeft drie zoons en een kleinzoon. Bedrijfsleider bij Zandrecycling Nederland. Sinds 2010 actief als (steun)raadslid voor LPF Westland. Zijn belangrijkste punten: behoud van het sterke glastuinbouwareaal, goede ruimtelijke ordening en een woonruimtebeleid gericht op en voor de Westlander.

Max Leerdam

Max Leerdam

maxleerdam@lpfwestland.nl

Raadslid, lid commissie EFO

Max is 25 jaar, woont in Naaldwijk en zelfstandig ondernemer op het gebied van internationale hijsprojecten. Is sinds 2014 actief voor LPF Westland. Portefeuille: financieel beleid, economische zaken en gemeentelijke organisatie. Zijn speerpunten zijn een kleinere, sobere en doeltreffende gemeente, een goed vestigingsklimaat voor ondernemers, het terugdringen van betutteling en een transparanter bestuur.

Roel Valstar

Roel Valstar

roel_valstar@hotmail.com

Raadslid, lid commissie Ruimte en commissie Bestuur

‘s-Gravenzander Roel (31) is werkzaam als advocaat en heeft daarvoor Stichting Rechtswinkel Westland opgericht, zodat inwoners in Westland met gratis juridisch advies kunnen worden geholpen. Roel is sinds 2014 betrokken bij de partij en wil zich de komende jaren gaan inzetten voor voldoende betaalbare huisvesting, behoud van de Westlandse cohesie en veiligheid en openbare orde. 

André<br>van der Meer

André
van der Meer

ap.meer@live.nl

Raadslid, lid commissie MO

André is 58 jaar en woont al sinds zijn geboorte in Naaldwijk. Raakte vanaf de oprichting van gemeente Westland geïnteresseerd in Westlandse politiek. Zijn aandacht gaat vooral uit naar maatschappelijke en sociale onderwerpen. Daar wil hij zich na de gemeenteraadsverkiezingen namens de LPF opnieuw voor inzetten. 

Jolanda<br>Suijker

Jolanda
Suijker

jgmsuijker@gmail.com

Steunraadslid, lid commissie MO

Jolanda is 46 jaar, komt uit Wateringen en is getrouwd; moeder van een puberzoon en een volwassen dochter. Voormalig voorzitter Buurtpreventie. Werkzaam in het voortgezet speciaal onderwijs. Voelt zich aangesproken door de directe en duidelijke aanpak waar LPF Westland voor staat. Wil met haar ervaring werken aan een goede onderlinge verbondenheid tussen alle Westlanders. 

Herman<br>Dekkers

Herman
Dekkers

info@hermandekkers.nl

Steunraadslid, lid commissie Ruimte

Herman is 67 jaar en woont in ‘s-Gravenzande. Staat al 12 jaar op de lijst van LPF Westland. Hecht veel waarde aan een veilig Westland, zonder overlast en drugsgerelateerde zaken. Werkt graag aan goede zorg voor de ouderen die ons Westland hebben opgebouwd.

Hugo<br>van Velden

Hugo
van Velden

HugovVelden@outlook.com

Steunraadslid, lid commissie MO

Hugo is 54 jaar en woont in Honselersdijk. Getrouwd, twee zoons. Werkt bij de Haeghe Groep (sociale werkvoorziening Den Haag) als voorzitter Ondernemingsraad en lid van de Centrale Ondernemingsraad. Hugo is voorzitter van het Oranjecomité Honselersdijk en staat sinds september 2017 op de lijst om de belangen van alle Westlanders te behartigen. 

Trudy<br>de Munck

Trudy
de Munck

trudydemunck@gmail.com

Fractiemedewerker Algemene Zaken

Trudy is 57 jaar en woont in Maasdijk. Versterkt LPF Westland sinds 2015 als fractiemedewerker. Instelling: niet lullen maar poetsen. Zet zich in voor een veilig, leefbaar én groen Westland. Niet alleen voor haar eigen (klein)kinderen, maar ook zeker voor die van u! 

Ysabel<br>van der Meer

Ysabel
van der Meer

ysabelm@live.nl

Fractiemedewerker Marketing Communicatie

Ysabel is 22 jaar en komt uit Naaldwijk. Studeerde commerciële economie aan de Haagse Hogeschool. Staat sinds november 2017 op de lijst van LPF Westland. Heeft als doel ook de jongere Westlandse generatie aan te spreken en voor hen op te komen, zodat de Westlandse (jongeren)cultuur behouden blijft. 

Ben<br>van der Stee

Ben
van der Stee

bpmvdstee@gemeentewestland.nl

Wethouder

Ben is 54 jaar oud, komt uit Kwintsheul en is sinds 2006 actief voor LPF Westland. Speerpunten: onderwijs, topsport en transparant bestuur. Zijn drive: politiek en openbaar bestuur dichter bij elkaar brengen. Maakt zich sterk voor transparante, eerlijke besluiten, aandacht voor kleinere kernen en behoud van de Westlandse cultuur met hokken, feestweken en opening van het vaarseizoen.

Cobie<br>Gardien

Cobie
Gardien

jagardien@gemeentewestland.nl

Wethouder

Cobie is al vanaf de oprichting van LPF Westland betrokken bij de partij. Ziet LPF Westland als partij die heel hard nodig is in de Westlandse politiek: zonder blad voor de mond zaken openlijk benoemen en oplossingen aandragen. Wil de Westlandse bestuurscultuur openbreken. Want: het kan echt anders en zoveel beter.