Avondklok (column Dave van Koppen)

Avondklok (column Dave van Koppen)

Zoals gezegd is de avondklok in Nederland ingevoerd. Ook in Westland is nu alles na 21.00 stil. Burgemeester Bouke Arends vond het nodig ook het gemeentehuis te sluiten na 20.00 (terwijl democratische processen onder de uitzondering vallen) en dus zullen nu ook de cie. voorzitter(s) en leden van de griffie per commissie digitaal moeten vergaderen in de februaricyclus. Onze fractievoorzitter, Dave van Koppen, schreef een column in het Groot Westland over de avondklok. Deze column kunt u -hier- teruglezen.