Collegevragen inzake buitenwettelijk begunstigend beleid Westland

Collegevragen inzake buitenwettelijk begunstigend beleid Westland

VRAGEN BETREFFENDE BUITENWETTELIJK BEGUNSTIGEND BELEID

De laatste aantal dagen is veel ophef geweest over de gemeente Wijdemeren en het terug betalen van 7000 euro door een inwoner. Omdat de moeder boodschappen aan haar gaf, terwijl de vrouw een bijstandsuitkering ontving. Want boodschappen zijn inkomen in natura en dat moet je volgens de wet melden, stelde de gemeente.

Gemeenten blijken de vrijheid te hebben om hun eigen regels er op na te houden. Zo kan het per gemeente verschillen hoe hoog het bedrag mag zijn - of de waarde van een schenking in natura - voordat iemand gekort wordt op een bijstandsuitkering. Daarbij hebben de gemeenten wel de ruimte om zich te beroepen op het zogeheten buitenwettelijk begunstigend beleid. Ze mogen nooit minder, maar altijd meer geven dan de wet voorschrijft, maar dat mag niet per incident.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Hoe is het buitenwettelijk begunstigend beleid in gemeente Westland geregeld?

2. Wat is de hoogte van het bedrag wat onze gemeente hanteert?

3. Zijn er in het verleden inwoners van onze gemeente gekort op hun bijstandsuitkering door een dergelijk geval als in de gemeente Wijdemeren?

    Wij verzoeken u deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

    Namens de Fractie LPF Westland

    Jolanda Suijker – van Wingerden