Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake de Locatie voormalig Chinees Restaurant Poeldijk

Collegevragen inzake de Locatie voormalig Chinees Restaurant Poeldijk

Sinds augustus 2018 staat het voormalig Chinees Restaurant, ook wel bekend als voormalig Hotel Verburch, aan de Julianastraat 2 in Poeldijk leeg. Destijds is deze locatie verkocht aan particuliere beleggers die toen aangaven ambitieuze plannen te hebben om dit gebouw om te toveren tot woonappartementen. Tijdens de raadsbehandeling van het Centrumplan Poeldijk in maart van dit jaar, kwam naar voren dat deze locatie inmiddels is bestempeld als een zogenaamde “witte vlek” binnen het bestemmingsplan, wat wil zeggen dat er nog geen concrete plannen zijn vermeld.

Eerder werd duidelijk dat ingediende plannen voor transformatie naar appartementen zijn afgekeurd omdat deze niet voldeden aan de geldende regels van het paraplubestemmingsplan Wonen Westland. Helaas kan na drie jaar gesteld worden dat deze in verval geraakte locatie een verpauperd beeld geeft bij binnenkomst in Poeldijk vanaf de N213 en omliggende wegen.

De fractie van LPF Westland heeft daarom de navolgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat de aanblik van dit in verval geraakte pand bij binnenkomst van Poeldijk ongewenst is?
  2. Is er op dit moment contact met de eigenaren van deze locatie over invulling en of renovatie van het pand aan de Julianastraat 2 in Poeldijk?
  3. Is de staat van het gebouw op dit moment in overeenstemming met de regels op het gebied van bouwkundige veiligheid en brandveiligheid en hoe wordt hier toezicht op gehouden?
  4. Zijn er mogelijkheden waarin het college stappen kan ondernemen om iets aan dit verpauperde pand te doen, of in overleg met de eigenaren te gaan om deze locatie aan te pakken?
  5. Ziet het college mogelijkheden om eventueel dit pand aan te kopen, mocht blijken dat de huidige eigenaar niet in staat is tot ontwikkeling of renovatie?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden, maximaal binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland
John Witkamp

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu