Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake de sluitingstijd van de markt in ‘s-Gravenzande

Collegevragen inzake de sluitingstijd van de markt in ‘s-Gravenzande

De horecaondernemers hebben een moeilijke tijd achter de rug vanwege de coronamaatregelen. Om de horecaondernemers te ondersteunen, zijn er verschillende financiële maatregelen door het rijk geïnitieerd en gemeente Westland heeft toestemming gegeven om de terrassen te vergroten en te verruimen tot 1 oktober.

Dit geeft echter problemen met de marktkooplieden die ook zijn getroffen door de coronamaatregelen. Ook zij hebben hun bedrijfsvoering niet kunnen continueren. Nu wil de horeca in ‘s-Gravenzande het tijdvenster en de locatie van de marktkooplieden aanpassen ten behoeve van grotere terrassen voor de horeca.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

  1. Heeft de horeca of afgevaardigde van de horeca aan het college gevraagd om de sluitingstijd van de marktkooplieden in ’s-Gravenzande te vervroegen van 17:00 uur naar 16.00uur? Is het college hierop ingegaan? Of hoe staat het college hierin?
  2. Is het college ook bekend met de bezwaren van de marktkooplieden? Er loopt inmiddels ook een handtekeningenactie. (3000x ondertekend) Is het college hier mee bekend?
  3. Kan de gemeente aangeven hoe het zit met de leges op het markplein? Wat betalen de marktkooplieden en wat betalen de horecaondernemers op het marktplein voor de gebruikte vierkante meters?
  4. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld en we steeds meer naar de oude situatie van voor corona gaan, blijven dan ook de (tijdelijke) maatregelen van extra vierkante meters terras voor de horeca?

Wij verzoeken u deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de Fractie LPF Westland

Carl Verbeek

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu