Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake handhavingsperikelen Muziekzolder Maasdijk

Collegevragen inzake handhavingsperikelen Muziekzolder Maasdijk

ART 42 VRAGEN INZAKE HANDHAVING MUZIEKZOLDER MAASDIJK .

Onlangs is onze fractie benaderd door bezoekers van de Muziekzolder aan de Nolweg 10 te Maasdijk. Per jaar organiseert Jan Wennekers 10 x een muziekavond  met zijn “Muziekzolder” ter lering en vermaak. Jan Wennekers stelt daarvoor al 13 seizoenen zijn ruimte  beschikbaar en heeft een vergunning van Gemeente Westland. In 2021 hebben een Gemeente ambtenaar en de brandweer de locatie geïnspecteerd en een aantal aanbevelingen gedaan, er zou een rapport volgen.

Op 1 september jl. zou Jan Wennekers weer starten met het nieuwe seizoen echter kreeg Jan Wennekers plots bericht van de Gemeente dat de regels m.b.t. het toelaten van het aantal bezoekers i.v.m. veiligheidsregels naar beneden was bijgesteld, van 100 naar 34. Hierop heeft Jan Wennekers de Gemeente gevraagd om een uitzondering te maken voor 1 september 2022. De Gemeente Westland heeft hier geen gehoor aan gegeven.
Gemeente Westland heeft 1 september jl. wel handhaving gestuurd om duidelijk te maken aan Jan Wennekers dat de regels nageleefd dienen te worden. Dit gaf op de avond zelf een onprettig gevoel. Het is te danken aan de rust van de inmiddels gearriveerde bezoekers dat de situatie ter plaatse niet escaleerde.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1.   Is de wethouder op de hoogte van de situatie?

2.   Is er een rapport waaruit blijkt dat i.v.m. veiligheidsregels minder mensen aanwezig mogen zijn en is er een risicokwantificering gemaakt?

3.   Waarom is de Gemeente Westland niet ingegaan op het verzoek van Jan Wennekers om 1 september jl. 100 mensen toe te laten terwijl dit 12 jaar lang geen probleem was?

4.   Eerst de schuiten daarna de hokken nu de Muziekzolder, heeft het nieuwe college nog meer gelijkwaardige verrassende handhavingstrajecten lopen, of zijn er plannen om andere initiatieven of clubs aan te schrijven?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Carl Verbeek
Trudy de Munck

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu