Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake keuze bestrating nieuwbouwwijk Liermolen De Lier

Collegevragen inzake keuze bestrating nieuwbouwwijk Liermolen De Lier

Collegevragen inzake keuze bestrating nieuwbouwwijk Liermolen De Lier

In de nieuwe woonwijk Liermolen is op diversen locaties gekozen voor klimaat adaptieve bestrating zoals in de Belgiëstraat en aangrenzende straten en parkeerplaatsen. De straat is voorzien van een open bestrating waarbij over de gehele breedte van de straat is gekozen voor een open betonnen ribbel bestrating en twee rijen tegels als rijbaan. Alle parkeerplaatsen bestaan ook uit deze ribbel bestrating. De betonnen ribbel bestrating ligt dwars op de rijbaan en is deels afgevuld met zand. Waarschijnlijk is hier de bedoeling dat er gras en andere kruiden zullen gaan groeien. Opvallend is ook dat al diversen tegels van het karrespoor beschadigd zijn. Zie ook de foto’s.

Probleem bij deze bestrating is de grote geluidsoverlast die deze bestrating veroorzaakt als er auto’s overheen rijden. Veel auto’s passen net niet op de beide karresporen waardoor deze over de ribbels heen moeten rijden. Daarnaast is het voor fietsers, met name onze jonge en oude fietsers, gevaarlijk omdat men soms gedwongen wordt met de ribbels mee te rijden met gevaar van (om)vallen. Omdat verder iedere stoep ontbreekt moeten kinderwagens, buggy’s en rollators ook over deze ribbel straat heen en dat is eigenlijk onverantwoord.

Het geluid van de autobanden over de ribbel bestrating wordt nog versterkt door de weerkaatsing van het geluid op de muren en overige bebouwing. Vooral de geluidsoverlast in de avond – nacht zorgt ervoor dat bewoners hun ramen aan de wegzijde gesloten moeten houden. De wijk is nu nog in ontwikkeling en mogelijk kan er nu nog gezocht worden naar een passende oplossing en niet over een paar jaar als de gemeente verantwoordelijk is voor eventuele overlast. Veel mensen begrijpen dat er klimaat adaptieve maatregelen worden toegepast, maar niet als deze geluidsoverlast en verkeersonveiligheid met zich meebrengen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder bekend met de open ribbel bestrating in de woonwijk Liermolen en is het doel een klimaat adaptieve straat?

2. Waarom is juist op deze plek waar veel verkeer is deze bestrating toegepast en waarom is er geen stoep aanwezig zodat voetgangers, wandelwagens en rollators geen hinder van de bestrating ondervinden?

3. Is de wethouder het met onze fractie eens dat een toegepaste bestrating niet tot extra geluidsoverlast mag leiden en zeker geen verkeersonveilige situaties mag opleveren?

4. Kan de wethouder laten onderzoeken of de kwaliteit van het toegepaste materiaal wel voldoet aan de eisen gezien de beschadigde tegels?

5. Is de wethouder bereid in overleg te gaan met de projectontwikkelaar om te zien of er in dit stadium nog mogelijkheden zijn om de bestrating af te stemmen om het woongenot van de bewoners maar ook de verkeersveiligheid te verbeteren.

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland
Peter Voskamp

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu