Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake parkeeroverlast Veilingweg De Lier

Collegevragen inzake parkeeroverlast Veilingweg De Lier

Collegevragen inzake parkeeroverlast Veilingweg De Lier

Vanuit inwoners uit De Lier is LPF Westland benaderd voor de parkeeroverlast op zaterdagen op de Veilingweg ter hoogte van de voetbalvelden op Sportpark de Zweth. Op de zaterdag staan er weer veel auto’s geparkeerd op/ langs de Velingweg. Dit levert een gevaarlijke en onoverzichtelijke verkeersituatie op met name voor fietsers en in het bijzonder de jonge verkeersdeelnemers.

Een aantal jaren geleden zijn er extra parkeerplaatsen gerealiseerd naast de vrachtwagenparkeerplaats om parkeerproblemen op de Veilingweg te voorkomen. Het bijzondere wat je nu ziet is dat het extra parkeerterrein beperkt wordt gebruikt maar er wel op de Veilingweg wordt geparkeerd. Ook wordt er praktisch geen gebruik gemaakt van de parkeerplaatsen bij de ijsbaan. Blijkbaar weten bezoekers de parkeerplaatsen niet te vinden of willen ze kleine stukje niet lopen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder bekend met de parkeeroverlast op de Veilingweg op de zaterdag?

2. Kan de wethouder in overleg gaan met de betrokken vereniging om te zien of het fout parkeren voorkomen kan worden?

3. Is het mogelijk dat er vanuit de gemeente i.s.m. de vereniging een aantal malen toezicht wordt gehouden op de zaterdagmiddag om het parkeren op de Veilingweg tegen te gaan en zo de verkeersveiligheid te verbeteren?

4. Kan de wethouder onderzoeken of het mogelijk is om op korte termijn de rand langs de weg van een gele streep te voorzien zodat het direct duidelijk is dat parkeren daar niet is toegestaan?

5. Is de wethouder bereid vanuit verkeersveiligheid handhavend op te treden als eerdergenoemde opties niet tot een oplossing leiden?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu