Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake verkoop huurwoningen en verduurzamen

Collegevragen inzake verkoop huurwoningen en verduurzamen

ART. 42 VRAGEN INZAKE VERDUURZAMING HUURWONINGEN

De fractie van LPF Westland is onlangs benaderd door bewoners van Westland met vragen over verduurzaming van hun huurwoning. Daarnaast stond deze week in de media het bericht dat eigenaren van huizen moeten zorgen voor verduurzaming om met name het gasverbruik te verminderen.

Bij navraag bleek dat de verhuurder van sociale huurwoningen, in dit geval Arcade, niet bereid is om in te gaan op de vraag voor verduurzaming omdat de huurwoning is aangemerkt om na mutatie verkocht te worden. Wij weten dat een verhuurder op dit moment niet verplicht is om energiebesparende voorzieningen aan een woning aan te brengen. LPF Westland zet echter vraagtekens bij de reden van het afwijzen van deze gevraagde verduurzaming. Indien genoemde woningen verkocht zouden worden, zou juist de ingezette investering zich terug moeten betalen.

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

1.    Is het college het met ons eens dat het belangrijk is om energiebesparende maatregelen te nemen?

2.    Volgens de Woonvisie Westland 2020–2030 mogen de corporaties gezamenlijk 30 woningen per jaar verkopen of slopen. Is bij het college bekend welke huurwoningen in Westland er door de corporaties gelabeld zijn om verkocht of gesloopt te worden?

3.    Zo niet, kan hier duidelijkheid in worden verkregen zodat huurders weten waar zij aan toe zijn?

4.    Omdat er volgens de Woonvisie maar 30 woningen verkocht of gesloopt mogen worden kan het nog heel lang duren dat bewoners in slecht geïsoleerde woningen moeten blijven wonen. Is dit voor het College acceptabel?

5.    Omdat veel huurders van huurwoningen een laag of midden inkomen hebben is het voor hen heel belangrijk geen onnodige hoge kosten voor energie te hebben. Is het College bereid om met de woningcorporaties in gesprek te gaan om te kijken welke mogelijkheden er zijn om voor de bewoners van genoemde woningen een energie besparende oplossing te vinden? (Het gaat immers om sociale huurwoningen.)

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland
André van der Meer

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu