Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen LPF Westland inzake steun aan de land- en tuinbouw

Collegevragen LPF Westland inzake steun aan de land- en tuinbouw

Collegevragen LPF Westland inzake steun aan de land- en tuinbouw

ART. 42 VRAGEN INZAKE STEUN AAN DE LAND- EN TUINBOUW

De afgelopen week verscheen er een groot artikel in de media over de omgekeerde Nederlandse vlaggen in onze regio. Dit als steun voor het boerenprotest. Bij veel streekgenoten leeft de vrees dat de plannen van het kabinet niet alleen met het reduceren van stikstof te maken hebben, maar vooral ook met het vergaren van grond. Grond waar de agrarische sector, ook onze Westlandse tuinbouw, rijk aan is en de angst leeft dat straks dus ook de tuinders ‘aan de beurt zijn’.

In Westland hangen dus inmiddels ook vele vlaggen en provincies/gemeentes gaan hier wisselend mee om. In Westland zijn vooral veel mensen (85% volgens onderzoek WOS Media) die vinden dat er niet te heftig op gereageerd moet worden en dat de vlaggen moeten blijven hangen. “De omgekeerde vlag is slechts een symbool. Begin dit jaar verschenen overal Oekraïense vlaggen. Dat vonden we fantastisch. Nu gaat het om onze vlag en is het opeens niet goed, terwijl het uitgangspunt hetzelfde is: stellingname in een conflict.”  (aldus hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries in diverse media)

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1.    Is het college het met LPF Westland eens dat het ophangen van de omgekeerde vlaggen slechts een stil en vreedzaam protest is wat ook in Westland zou moeten kunnen? En dat het verbieden ervan mogelijk alleen maar andere, minder stille en vreedzame, protesten in het leven roept?

2.    Hoe bekijkt het college zelf de plannen van Den Haag (in het licht als grootste tuinbouwgemeente met vele tuinbouwgronden) en hoe zien zij de angst voor vergaren van tuinbouwgrond in de toekomst door hogere overheden?
Hoe anticiperen zij als college hierop?

3.    Is het college bereid om in gesprek te gaan met, in dit geval, de mensen die de omgekeerde vlaggen hebben opgehangen en tot dat het gesprek met hen heeft plaatsgevonden terughoudend te zijn met het verwijderen ervan?

4.    Kan het college ook richting provincie aangeven, daar waar het gaat om provinciale wegen, dat ze dit stille en vreedzame protest ondersteunen en ze verzoeken de vlaggen te laten hangen?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden, maximaal binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland
Dave van Koppen

 

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu