Collegevragen over eerstelijns verblijf (ELV) Pieter v Foreest

Collegevragen over eerstelijns verblijf (ELV) Pieter v Foreest

LPF Westland heeft vernomen dat de eerstelijns verblijf laagcomplex (ELV) die is bedoeld voor kwetsbare ouderen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven maar waarvoor geen opname in het ziekenhuis (meer) nodig is, in Westland niet meer beschikbaar is nu Pieter van Foreest heeft besloten of er plannen zijn deze plaatsen van De Duinhof in Ter Heide te verplaatsen naar de Delfshove in Delft.

Zorginstelling Careyn biedt sinds een aantal jaren ook geen ELV in Westland meer aan waardoor deze zorg in Westland niet meer geboden word.

LPF Westland vindt dit een ongewenste ontwikkeling. Zorg moet zo dicht mogelijk bij de eigen woonomgeving plaatsvinden.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

  1. Kan het collega aangeven of het klopt dat de eerstelijns verblijf (ELV) laagcomplex vanuit Westland is verdwenen?
  2. Kan het college aangeven wat de bezettingsgraad in 2019 was van de ELV plaatsen in De Duinhof?
  3. Is het college het er mee eens dat de eerstelijns verblijf laagcomplex ook in Westland  moet worden aangeboden?
  4. Is het college bereid om met Pieter van Foreest in gesprek te gaan om te ELV plaatsen terug te krijgen c.q te behouden in Westland? 

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Andre van der Meer
Jolanda Suiker