Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen over verkeerssituatie Ambachtsweg Wateringen

Collegevragen over verkeerssituatie Ambachtsweg Wateringen

Tijdens de raadsvergadering van 21 januari jl. is de visie Wateringen aangenomen. In deze visie is de afsluiting (oftewel de knip) van de Ambachtsweg genoemd. Het besluit om na de werkzaamheden direct de weg voor een jaar af te sluiten roept bij ons een aantal vragen op. Daarbij is ook niet duidelijk aangegeven over welke tijdsperiode de Ambachtsweg afgesloten is.

Inmiddels hebben wij van inwoners te horen gekregen dat zij niet blij zijn met het afsluiten van deze weg. De verkeerssituatie rondom Wateringen verleend zich momenteel niet om de Ambachtsweg compleet af te sluiten, er is veel verkeersintensiteit bij de omliggende wegen, waaronder de Poeldijkseweg en de Harry Hoekstraat. Daardoor komt juist de verkeersveiligheid weer in het gedrang.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1.Over welke precieze periode van een jaar, dus vanaf welke datum tot welke datum is de Ambachtsweg afgesloten?

2. Waarom heeft het College, na de werkzaamheden en aanpassingen aan de Ambachtsweg, niet eerst de weg in gebruik gesteld om te bezien hoe deze gebruikt wordt en of de aanpassingen dan ook naar verwachting zijn toegepast?

3. Was het wellicht een idee geweest om van de Ambachtsweg een eenrichtingsweg te maken? Vanuit het oogpunt van de Wateringse inwoners zou deze eenrichting dan vanuit Wateringen richting Den Haag de beste oplossing zijn.

4. Zou het college dit willen onderzoeken en ter overweging willen brengen, zodat de aantal verkeersbewegingen sterk verminderd worden en de verkeerscirculatie verbeterd wordt?

Wij verzoeken u deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

 

Namens de Fractie LPF Westland

Jolanda Suijker
Peter Voskamp

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu