Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen vragen inzake verkeersoverlast Harry Hoekstraat Wateringen!

Collegevragen vragen inzake verkeersoverlast Harry Hoekstraat Wateringen!

Onze fractie is onlangs in gesprek geweest met een aantal bewoners aan de Harry Hoekstraat in Wateringen. Uit dit gesprek is een duidelijk signaal naar voren gekomen dat deze bewoners zich ernstige zorgen maken over de huidige verkeersveiligheid in hun straat. De toenemende verkeersdrukte en het gebrek aan snelheids- en geluid beperkende maatregelen leiden tot onveilige situaties en de nodige overlast voor deze bewoners. Zij zien daarbij dat het aantal kinderen op de basisscholen Hofvilla en de Pieter van der Plas de laatste jaren explosief is toegenomen. Zowel in de ochtend als in de middag is het in de Harry Hoekstraat, maar ook in de dr. Schaepmanstraat en de Pieter van der Plasstraat veel te druk en zelfs chaotisch te noemen. Op een regenachtige dag staat het verkeer richting de Poeldijkseweg gewoon vast en lukt het niet om de wijk normaal uit te komen of zelfs maar in de straat te parkeren.

In het gesprek gaven zij ook aan dat met de sluiting van de Ambachtsweg een belangrijke toegangsweg van en naar Wateringen en Den Haag is afgesloten. Waardoor de Harry Hoekstraat vanaf genoemde basisscholen de kortste route is naar Den Haag en de Wippolderlaan en dus voor nog meer verkeersdrukte en onveiligheid heeft gezorgd in hun straat.

Als laatste hebben zij hun zorgen geuit over de nieuwe woonwijk “Wateringen Noord” waar onder andere 700 woningen en een basisschool wordt gerealiseerd. De nieuwe wijk heeft volgens de plannen maar twee toegangswegen, waarvan één aan de kant van de Harry Hoekstraat. Dit zorgt er namelijk ook voor dat deze bewoners nog meer twijfels gaan krijgen over de verkeersveiligheid en zelfs de leefbaarheid in hun straat in de nabije toekomst.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:
1. Wanneer gaat de Ambachtsweg weer open voor doorgaand verkeer?

2. Hoe gaat de ontsluiting vanuit Wateringen Noord naar de Harry Hoekstraat vormgeven?

3. Welke geluid beperkende maatregelen kunnen er worden genomen om overlast voor de bewoners te beperken? Kunnen hiervoor zogenoemde stille
straatstenen worden gebruikt?

4. Welke snelheidsbeperkende maatregelen kunnen er genomen worden om de veiligheid in de Harry Hoekstraat te vergroten?

5. Kan de wethouder op korte termijn in gesprek gaan met de bewoners aan de Harry Hoekstraat in Wateringen?

6. Kan de wethouder ook met de scholen in gesprek gaan om te bespreken waar zij, in overleg met ouders, kunnen zorgdragen voor de
verkeersveiligheid?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden, maximaal binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Jolanda Suijker – van Wingerden
Peter Voskamp

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu