Nieuws

Home / Nieuws / De Veiling Poeldijk krijgt extra krediet

De Veiling Poeldijk krijgt extra krediet

In januari berichtten wij jullie reeds dat de uitvoering van de renovatie van de kleine zaal van De Veiling (voormalige Leuningjes) in Poeldijk, wederom voor problemen zorgde. Het college had namelijk aangegeven dat er een financieel gat zat tussen de door het bestuur van de stichting gehanteerde begroting en de door de gemeente gehanteerde begroting. Hierover is op 11 februari jl. op aandringen van LPF Westland duidelijkheid gegeven door het college in een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad.

Tevens zijn toen 3 scenario’s voorgelegd over hoe nu verder te gaan, waarbij het 3e scenario het verst strekkend was. Namelijk een extra krediet beschikbaar stellen voor het gerezen financieel verschil. Het kredietvoorstel zal nu zo snel mogelijk worden voorgelegd aan de gemeenteraad zodat de renovatie van de kleine zaal eindelijk kan worden afgerond. Uit de informatiebijeenkomst werd inmiddels duidelijk dat een raadsmeerderheid voor deze oplossing zal stemmen.

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu