Fractie stelt collegevragen inzake aansluiting riolering Verkadestraat Maasdijk

Fractie stelt collegevragen inzake aansluiting riolering Verkadestraat Maasdijk

Vanuit de kern Maasdijk zijn wij benaderd door bewoners van de Verkadestraat in Maasdijk. In de Verkadestraat zijn negen woningen nog niet aangesloten op de riolering, maar gebruiken een septictank die het afvalwater vervolgens in de sloot loost. Het lozen van afvalwater op de sloot is strijdig met wetgeving maar ook zeer ongewenst vanuit gezondheids-, milieuoogpunt. De gemeente heeft in 2020 bij de bewoners aangegeven dat de woningen (eindelijk) op de nabijgelegen riolering zouden worden aangesloten, gelijk met de geplande bestratingswerkzaamheden. Daartoe was in een eerder stadium een kostenberekening gemaakt. De geplande riolering zou aan de achterzijde van de woningen worden aangelegd in overeenstemming met bewoners maar ook met de overburen.

De bestratingswerkzaamheden zijn vervolgens in de Verkadestraat in volle gang. Tot hun verbazing en grote teleurstelling ontvingen de bewoners deze week een brief dat de woningen toch niet op de riolering zouden worden aangesloten. De gemeente gaf aan dat de kosten voor de aansluiting op de riolering te hoog zijn. Opmerkelijk is dat de laatste kostenberekening vele malen hoger uitvalt dan eerder was berekend. De gemeente gaf verder aan dat er een onderzoek plaats gaat vinden naar mogelijke aanpassingen aan de septic tanks en de aanpassingen aan de septic tanks door de gemeente (slechts) gedeeltelijk worden vergoed. De bewoners worden vanuit milieuoogpunt door de gemeente wel verplicht om aanpassingen te doen. De bewoners zijn teleurgesteld dat de gemeente haar eerdere toezegging niet nakomt, dat zij niet worden aangesloten op de riolering en dat zij bovendien geconfronteerd gaan worden met mogelijke kosten.

Dit leidt bij onze fractie tot de volgende vragen:
1. Is het college het met LPF Westland eens dat de gemeente de toezegging aan de bewoners van de Verkadestraat dient na te komen dat zij op de riolering worden aangesloten?

2. Hoe kan het dat de huidige kostenberekening verdubbeld is ten opzichte van de eerdere (recente) kostenberekening? Kunt u eveneens een specificatie verstrekken van beide kostenberekeningen?

3. Er vindt nu een duur onderzoek plaats naar aanpassingen aan de septictanks. Is het college het met LPF Westland eens dat deze kosten beter besteed kunnen worden aan de aansluiting op de riolering?

4. Is het college het met LPF Westland eens dat als zij al de toezegging niet nakomt, zij zorg dient te dragen voor de volledige kosten van het alternatief?

5. Kan het college aangeven op welke wijze zij het vanuit gezondheids-, en milieuoogpunt verantwoord vinden dat er nog woningen afvalwater op de sloot lozen en wat is hierin het standpunt van het Hoogheemraadschap?

6. Is er een overzicht van het aantal woningen in Westland wat naast de Verkadestraat ook afvalwater lozen op de sloot?

    Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

    Namens de Fractie van LPF Westland

    Roel Valstar
    Peter Voskamp