Nieuws

Home / Nieuws / Fractie stelt collegevragen inzake jonge mantelzorgers

Fractie stelt collegevragen inzake jonge mantelzorgers

“Soms voel ik mij ook verdrietig omdat alles nu zo anders is. Of omdat mijn vriendinnetjes op school niet begrijpen dat ik steeds meteen naar huis wil.”

“Ik ben blij dat ik iets voor haar kan doen maar als ik het druk heb met school of door voetbal maak ik mij zorgen. Eigenlijk gaat het op school ook helemaal niet zo goed.”

“Nu mis ik een deel van het studentenleven en heb ik het gevoel nog niet echt uit huis te zijn.”

Dit zijn een paar uitspraken van jonge mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Maar liefst 1 op de 5 kinderen groeit op met een zorgsituatie binnen een gezin.

Thuiswonende jonge mantelzorgers worden vaak geconfronteerd met opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid, weinig aandacht en ruimte voor eigen problemen, ontbreken van openheid, lichamelijke en emotionele klachten zoals stress, zorgen, vermoeidheid, onbegrip, angst en depressieklachten, verslechterde schoolprestaties, motivatie- en concentratieproblemen, weinig tijd voor schoolwerk, studievertraging, minder tijd voor vrienden/vriendinnen, sport, school/studie en hobby’s, missen emotionele steun.

LPF Westland heeft een aantal meldingen gekregen van gezinnen die vanuit de WMO een aanvraag huishoudelijk hulp hebben gedaan. Zij hebben, omdat er een thuiswonend kind is, een beperkte hulptijd toegewezen gekregen. De thuiswonende jongeren kunnen immers in het huishouden meewerken, wordt er geïnterpreteerd.

Zo worden jonge mantelzorgers vaak nog meer overbelast. LPF Westland is van mening dat jonge mantelzorgers bij de indicatie voor hulp niet meer meegeteld moeten worden om hen meer “ruimte” te geven zodat zij hun overgebleven hulp als mantelzorger beter aan zouden kunnen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Hoeveel jonge mantelzorgers, tot en met de leeftijd van 24 jaar, zijn er in de gemeente Westland actief?

2. Is het college bekend met de omschreven problematiek?

3. Kan het college aangeven wat de kosten zijn als thuiswonende jonge mantelzorgers niet meer bij de indicatie worden meegeteld?

4. Is het college bereid om thuiswonende kinderen / jongeren t/m 24 jaar bij de WMO indicatie niet meer als mantelzorger mee te tellen?

 

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

André van der Meer

Jolanda Suijker

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu