Nieuws

Home / Nieuws / Fractie stelt collegevragen inzake wateroverlast door verzadiging van de Maasdijk bij hevige regenval

Fractie stelt collegevragen inzake wateroverlast door verzadiging van de Maasdijk bij hevige regenval

De laatste tijd hebben we te maken met hevige regenbuien. De Maasdijk, waarvan het weggedeelte op 1 november 2020 door de provincie Zuid-Holland is overgedragen aan gemeente Westland, raakt verzadigd en het water stroomt dan op het onderpad. Met name aan de kant van het dorp Maasdijk vanaf het Nollaantje richting de Oranjesluis en aan de kant van Honderdland vanaf het Maastunneltje tot de Verkadestraat. Dit zijn beide school en werk fietsroutes. Bij warm weer is het niet zo’n ramp dat er behoorlijke plassen op de weg staan, echter afgelopen week ging het vriezen en veranderde het water in ijsplaten op het onderpad aan weerszijde van de Maasdijk. Bij onze fractie zijn diverse valpartijen bekend, waarbij zelfs een ambulance werd opgeroepen.

Onze fractie heeft contact gehad met de afdeling gladheidsbescherming. Zij waren al op de hoogte gesteld van de wateroverlast op het onderpad voordat het ging vriezen en zij hebben een poging gedaan om zout te strooien, maar dat spoelde weg. Het zout op de ijsplaten hielp ook niet. De enige structurele oplossing is dat het water bij hevige regenval zo spoedig mogelijk wordt afgevoerd.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1.    Is het college bekend met de verzadiging van de Maasdijk bij hevige regenval?

2.    Is het college bereid om de afwatering op korte termijn te reguleren?

3.    Mocht het Hoogheemraadschap van Delfland verantwoordelijk zijn voor het dijklichaam, is het college dan bereid om contact op te nemen met Hoogheemraadschap van Delfland dat zij een oplossing zoeken voor de ontstane situatie bij hevige regen.

Wij verzoeken u deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de Fractie LPF Westland

Trudy de Munck – Schoordijk
Peter Voskamp

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu