Nieuws

Home / Nieuws / Fractie stelt raadsvragen betreffende doorgang evenementen in 2020

Fractie stelt raadsvragen betreffende doorgang evenementen in 2020

Als gevolg van de coronacrisis zijn (op 21 april jl.) evenementen tot 1 september 2020 van overheidswege verboden. Met de recente versoepelingen van de coronamaatregelen is het sinds 1 juli jl. weer toegestaan om evenementen te organiseren, mits de anderhalve meter in acht wordt genomen, al dan niet aangevuld met aanvullende voorschriften.Voor evenementen met meer dan 100 bezoekers dient een evenementenvergunning aangevraagd te worden. Deze vergunningsaanvraag dient normaliter minimaal acht weken voor het evenement aangevraagd te zijn. Voor grote evenementen dient de aanvraag 12 weken van tevoren aangevraagd te zijn. Als gevolg van de coronacrisis hebben organisatoren van evenementen geen aanvraag ingediend, omdat deze toch niet gehonoreerd zou worden, omdat evenementen in eerste instantie tot 1 september verboden waren.

Sommige evenementen zullen zich in de huidige situatie niet lenen om door te gaan, omdat deze niet rendabel zijn of de voorschriften niet kunnen worden nageleefd.
Door de recente versoepelingen, zou het echter voor sommige organisatoren, met name voor de kleinere evenementen, wel mogelijk moeten kunnen zijn om een evenement te organiseren (met inachtneming van de voorschriften). Als gevolg van de lange aanvraagtijd voor een vergunning kunnen ook deze evenementen in juli en augustus niet doorgaan. In de Evenementennota staat dat onder bijzondere omstandigheden van deze aanvraagtermijn afgeweken kan worden. Volgens LPF Westland is er door de coronacrisis – waar organisatoren ook niets aan kunnen doen- sprake van een bijzondere omstandigheid waardoor de aanvraagtermijn zou moeten worden verkort. Zo kunnen Westlandse organisatoren tegemoet worden gekomen in deze voor hen al zware tijden.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is het college het met LPF Westland eens dat de evenementen zo spoedig mogelijk doorgang moeten kunnen plaatsvinden met inachtneming van de voorschriften?

2. Is de het college het eens dat het hier gaat om een bijzondere omstandigheid en dat voor de evenementen in juli, augustus en september er een verkorte aanvraagtermijn (van één week) zou moeten gelden, zodat deze evenementen toch doorgang kunnen plaatsvinden, mits aan alle wettelijke vereisten en voorschriften wordt voldoen?

 

Namens de Fractie LPF Westland

Roel Valstar

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu