Fractie stelt vragen inzake bereik WOS na overschakelen HD-uitzendingen

Fractie stelt vragen inzake bereik WOS na overschakelen HD-uitzendingen

Recent mochten wij van de Westlandse Omroep Stichting (WOS) het volgende vernemen met betrekking tot hun uitzendingen op TV:

De WOS zendt via Caiway voortaan alleen nog maar uit in HD-kwaliteit. Gevolg is wel dat een kleine groep kijkers die nog geen HD-tv of HD-ontvanger heeft, de WOS mogelijk niet meer kan zien. Via een speciale pagina op de website kan worden nagegaan of de WOS nog te volgen is. Ga daarvoor naar www.WOS.nl/HD

Voor de omroep is een langgekoesterde wens werkelijkheid geworden. Al geruime tijd waren op de website de programma's in HD-kwaliteit te zien, maar de zender werd bij kabelmaatschappijen nog niet op die manier doorgegeven. De WOS is de eerste van alle lokale en regionale omroepen bij Caiway die in hoge kwaliteit wordt uitgezonden.

Teletekst
Op 6 januari heeft de WOS als gevolg hiervan afscheid genomen van teletekst. Het aanpassen van de teletekstcomputer naar HD is een dusdanig kostbare onderneming, dat besloten is met deze vorm van nieuwsvoorziening te stoppen.
Voor kijkers die een abonnement hebben bij KPN, Ziggo, Telfort, XS4All of T-Mobile blijft de WOS voorlopig te zien in de standaardkwaliteit.”

Voorwaar een mooi streven, ware het niet dat er behoorlijk wat aansluitingen van TV abonnementen via Caiway lopen en niet alle mensen de beschikking hebben over een Smart-TV of de modernste decoder. De WOS spreekt in haar bericht over een “kleine groep” die dan geen WOS meer kunnen ontvangen, maar hoe groot die groep dan is, wordt niet vermeld. Een ander belangrijk punt is, dat onze gemeente de WOS heeft aangemerkt conform de mediawet om te fungeren als de lokale omroep voor Westland en daarop ook jaarlijks een totale subsidie van ca. € 325.000,- wordt verstrekt. Verwacht mag worden dat voor deze bijdrage als minimum eis geldt dat iedere inwoner van Westland de Tv-uitzendingen dan ook moet kunnen ontvangen, wat dus nu na het overschakelen naar HD niet het geval blijkt te zijn. Een suggestie zou kunnen zijn dat inwoners die niet in staat zijn door verouderde decoders deze Tv-zender te ontvangen, gecompenseerd worden voor nieuwe apparatuur waarbij de kosten worden verrekend met het jaarlijkse subsidiebedrag.

Dat brengt onze fractie tot de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het feit dat de WOS door over te zijn gestapt op HD-uitzendingen niet meer voor iedere kijker te zien is?

  2. Gezien de forse hoogte van de jaarlijkse subsidie aan de WOS en het feit dat de gemeente deze stichting heeft aangewezen als de lokale zender, mag verwacht worden dat alle burgers van Westland deze moeten kunnen ontvangen, wat vindt het college van het feit dat dit nu niet langer het geval is?

  3. Is het college bereid in overleg te gaan met het bestuur van de WOS om een oplossing te zoeken voor het feit dat niet iedereen deze door de gemeente aangewezen lokale Tv-zender kan ontvangen?

  4. Is het college bereid het jaarlijkse hoge subsidiebedrag te heroverwegen als blijkt dat de WOS niet kan / wil voldoen aan een maximale dekkingsgraad voor Westland van bereik van deze Tv-zender?

Wij verzoeken u deze vragen te binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de Fractie van LPF Westland
John Witkamp