Fractie stelt vragen over handhaving taaleis bij uitvoering participatiewet

Fractie stelt vragen over handhaving taaleis bij uitvoering participatiewet

Om volwaardig mee te doen in de Westlandse samenleving is het spreken van de Nederlandse taal onmisbaar. Voor een praatje met de buren, gesprekken op de werkvloer of bij het solliciteren naar een baan. Zowel de taaleis, als de tegenprestatie helpt mensen mee te kunnen laten doen in de samenleving. Het is onacceptabel dat, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, mensen onnodig aan de kant blijven staan en er mensen voor kiezen om een bijstandsuitkering te ontvangen terwijl zij daar geen tegenprestatie voor leveren en/of de taal niet eens spreken. Een bijstandsuitkering is een vangnet, geen hangmat. Dit zet de solidariteitsgedachte van de belastingbetaler onder druk.

Uit onderzoek van staatssecretaris van Ark (SZW) uitgevoerd door het CBS komt naar voren dat te weinig gemeente een tegenprestatie verlangen en de taaleis onvoldoende wordt gecontroleerd bij het verstrekken van een bijstandsuitkering. LPF Westland vindt dat er geen bijstandsuitkering kan worden toegekend als men de Nederlandse taal niet spreekt of zich daar onvoldoende voor inzet terwijl dit als tegenprestatie verlangd kan worden.

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

  1. Wat is het beleid over een tegenprestatie en de taaleis in de Gemeente Westland en hoe geeft het college dit vorm?
  2. Hoeveel personen zijn er in Westland die een bijstandsuitkering ontvangen en de Nederlandse taal niet of beperkt spreken?
  3. Hoeveel uitkeringen zijn er gestopt of gekort als gevolg van het niet spreken van de Nederlandse taal?
  4. Hoeveel ontvangers van een uitkering hebben een tegenprestatie geleverd en zo ja, waar bestaat dit uit? Zo nee, waarom wordt er dan geen tegenprestatie verlangd?
  5. Is het college het met LPF Westland eens dat ontvangers van een bijstandsuitkering de Nederlandse taal dienen te spreken en als zij dit niet doen de bijstandsuitkering moet worden gekort / gestopt?
  6. Hoe gaat het college de aanbevelingen van staatssecretaris van Ark overnemen?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland


Roel Valstar
André van der Meer