Geen 2e logiesgebouw arbeidsmigranten Maasdijk en ook geen 3e

Geen 2e logiesgebouw arbeidsmigranten Maasdijk en ook geen 3e

Het hotel van NL-jobs dat op slinkse wijze om 5 voor 12 werd ingediend en zo via de oude regelgeving zou moeten worden beoordeeld stond ook de afgelopen raadsvergadering weer op de agenda. LPF Westland heeft uiteraard tegen dit voorstel gestemd. Al jaren roepen we dat de spreiding over de kernen veel beter geregeld dient te worden. Maasdijk bestaat voor 20% uit arbeidsmigranten en dat is voor één kern écht veel te hoog.

Polenhotel 3
Naast het hotel van NL-jobs stond ook de vergunningaanvraag van het hotel van Westbrick op de agenda. Dit bedrijf, dat jarenlang heeft geroepen een arbeidsmigrantenhotel te willen bouwen, geeft nu aan een ‘normaal’ hotel te willen bouwen. Maar gezien de bouwplannen die ze hebben ingediend, is wel duidelijk dat ze heel andere plannen hebben. De aanvraag is bijna een 1 op 1 kopie van het inmiddels gerealiseerde arbeidsmigrantenverblijf van Elzenbosch in Naaldwijk. Gelukkig trapte het college hier niet in en legde aan de gemeenteraad voor deze vergunningaanvraag af te wijzen. Een raadsmeerderheid onder aanvoering van LPF Westland was het geheel eens met college en deze aanvraag wordt nu afgewezen.

Maasbever advertentie
Naar aanleiding van onjuiste berichtgeving van andere politieke partijen in de Maasbever en het feit dat in Maasdijk heel veel bewoners onwetend zijn over wat er nu precies speelt rondom de Polenhotels, hebben we als LPF Westland een paginagrote advertentie laten plaatsen. Voor de advertentie: klik hier