Geen Islamitische school in Westland !

Geen Islamitische school in Westland !

Nederland op zijn smalst. Nadat wij de uitspraak van de Raad van State hadden geanalyseerd konden we niet anders concluderen dat deze in zijn uitspraak een paar opvallende zaken heeft laten zien. Zo was deze uitspraak in een geding tussen Yunus Emre en de minister en ten tweede ging de Raad van Staten volledig voorbij aan het in de wet opgelegde aantal van minimaal 254 kinderen uit de doelgroep voor islamitisch onderwijs. In de toelichting van de uitspraak gaf de RvS aan dat de gemeenteraad nog wel even voor moest stemmen, maar zo werkt het natuurlijk niet. Ook voor de Raad van Staten en de minister geldt de juiste interpretatie van onze rechtstaat. Daarin is ook nog via de gemeentewet vastgelegd dat benoemde raadsleden te allen tijden stemmen zonder last of ruggespraak Iets wat de minister nu dus probeert te omzeilen door de gemeenteraad te overrulen. Hij geeft ons nog een paar dagen om "tot onze zinnen te komen". Maar dan heeft die niet goed opgelet. Wij zijn en blijven tegen de komst van een islamitische school in Westland. Indien de minister denkt daaraan voorbij te kunnen gaan, zullen we de weg naar het Europees hof gaan onderzoeken.

Onze fractie blijft onverkort bij het standpunt dat er geen islamitische school komt in Westland.