Hoe zit het nu echt met het afval in Westland? (column HHW Peter Voskamp)

Hoe zit het nu echt met het afval in Westland? (column HHW Peter Voskamp)

Hoe zit het nu echt met het afval in Westland?

Regelmatig is er gesproken over het contract afvalinzameling in Westland. Acht juni jl. mochten wij weer opdraven voor een extra raadsvergadering over dit onderwerp. De oppositiepartijen verwijten het college c.q. de wethouder van grove nalatigheid bij het aangaan van het nieuwe contract. Helaas weer een avond met veel gebrul en insinuaties dat er niets van klopt en dat er geen informatie is. Alle informatie kan men inzien bij de Griffie, maar omdat het over een aanbesteding gaat is bij wet bepaald dat dit geheim is! Voor iedereen duidelijk zou je zeggen! Helaas niet bij een aantal partijen.

Hoe zit het nu. Even een terugblik naar 2006/2009. Diversen afvalbedrijven werden opgekocht en samengevoegd tot één grote speler. Kort hierna kwam de financiële crisis en werden er hele lage prijzen geschreven in de afvalwereld. Ook Westland profiteerde hiervan, omdat de aannemer het werk absoluut wilde hebben en een zeer laag tarief schreef voor 10 jaar! Westland was spekkoper!

Hoe anders is de afvalwereld in 2018/2019 toen het contract opnieuw moest worden aanbesteed. Zonder marktonderzoek door het vorige college moest de aanbesteding worden gedaan. Op het moment van de aanbesteding waren weer een paar bedrijven samengevoegd en de tarieven enorm gestegen. Bij de aanbesteding kwam er maar één partij uit de bus waarmee uiteindelijk toch een contract is afgesloten. Uiteraard niet de beste wijze, maar soms kan het niet anders.

Nu wordt er geroepen dat deze aanbesteding de schuld is van de grote kostenstijging van de afvalstoffenheffing richting de burger maar dat klopt niet. Tussen 2012 en 2018 is de afvalstoffenheffing niet aangepast maar de complete reservepot leeggehaald. Zelfs voor andere doelen werd een greep in deze pot gedaan! Ongehoord dat dit is gebeurd maar daar wil niemand aan herinnerd worden! Helaas richt de oppositie zich alleen maar op één aspect om alles in een kwaad daglicht te zetten en weigert gewoon te kijken naar de harde economisch feiten.

Wij zitten als Westland keurig op een gemiddelde afvalstoffenheffing in de regio en zelfs landelijk doen wij het netjes. Kortom een extra onderzoek is overbodig. Bekijk via onze website mijn bijdrage in het debat.

Peter Voskamp

Bekijk de videoclip van de bijdrage van Peter Voskamp in dit raadsdebat
via DEZE LINK