Hoofdpunten LPF Westland komen terug in WestlandProgramma 2018 - 2022

Hoofdpunten LPF Westland komen terug in WestlandProgramma 2018 - 2022

Vandaag heeft het College van B&W het WestlandProgramma voor de komende 4 jaar gepresenteerd. Wij zijn trots dat de invloed van LPF Westland goed terug te zien is in deze plannen. Betaalbare huisvesting voor Westlandse jongeren, lokale initiatieven voor ouderen en een veiliger Westland door inzet van particuliere beveiligers en meer cameratoezicht. Het klakkeloos huisvesten van statushouders komt aan een einde: zeker omdat we ook al vele arbeidsmigranten huisvesten en we onze Westlandse woningzoekenden een eerlijke kans gaan geven.

Yessssss

We zeiden het al eerder; bij LPF Westland is het geen lullen maar poetsen. Hoofdpunten uit onze campagne worden gerealiseerd en daar zijn we trots op.