Inbreng LPF Westland cie EFO inzake voornemen NAM Fracking gasvelden

Inbreng LPF Westland cie EFO inzake voornemen NAM Fracking gasvelden

Westland 9 juli 2018

Voorzitter, in 2017 is de NAM op de vingers getikt door het “Staatstoezicht op de Mijnen” (SodM) vanwege het feit dat er bij de Westlandse gasputten in Monster en Maasdijk teveel gas is opgepompt. Naar aanleiding daarvan en naar aanleiding van de discussie rondom mogelijke aardbevingen in de ondergrond van Westland, heeft onze fractie de NAM in oktober vorig jaar een brief gestuurd met een aantal relevante vragen. Hierop is er een reactie gekomen NAM in de vorm van een overleg op 2 november 2017 met specialisten en een woordvoerster van de NAM. Uit dit overleg hebben wij destijds opgemaakt dat het grootste deel van de winning van gas in Westland in een eindfase qua levensduur van de desbetreffend velden zat, maar dat er nog wel mogelijkheden lagen in Maasdijk nog wat langer door te gaan. Op onze vraag of het teveel aan opgepompt gas in 2017 te wijten was aan de reductie in Groningen, gaf men aan dat dit niet zo was en de door de SodM aangeven hoeveelheid van 2017 een gevolg was van verkeerde berekeningen van gemiddelden.

Tussen november 2017 en nu, is de discussie over gasboringen en aardbevingen in een versnelling geraakt. Mede door het slappe en zwalkende beleid van de huidige regering in de oplossing voor de schade gevallen in Groningen. Daarbij ook op de achtergrond spelende discussie over contractuele afspraken over gaswinning door de NAM en haar aandeelhouders Shell, Exxon-Mobil en de staat zelf en compensatie bij dichtdraaien van de Groningse gaskraan. Wij kunnen ons nu niet meer aan de gedachte onttrekken dat met name in die compensatie afspraken door minister Wiebes gekeken is naar wat er nog in de vele kleinere gasvelden in Nederland is te compenseren voor het verlies van Gronings gas. Vandaar dat wij, hoe verrast ook m.b.t. de eerdere uitspraken, nu snappen dat de NAM wil gaan Fracken in Maasdijk.

Het mag geen verrassing zijn dat onze fractie hier geen voorstander van is. Niet alleen vanwege de mogelijke opgegeven bodemdaling, maar zeker ook vanwege het gevaar voor aardbevingen. Immers, in tegenstelling tot Groningen, hebben wij in Westland te maken met 2.400 Ha glasopstanden waar iedere dag vele duizenden mensen onder werkzaam zijn. Een kleine beving tussen 2 en 4 op de schaal van Richter zou daarbij al genoeg zijn om vele dodelijke slachtoffers te moeten betreuren als gevolg van vallend glas. Buiten de menselijke risico’s is er dan ook nog de economische schade van een gebied dat jaarlijks 3 miljard euro’s bijdraagt aan de Nederlandse betalingsbalans. Niet iets om zo maar even roulette mee te gaan spelen als gevolg van een gemankeerde gasdiscussie.

Concept Zienswijze college

Tot 8 augustus a.s. hebben belanghebbenden de gelegenheid een zienswijze in te brengen tegen het vergunningsverzoek van de NAM voor de extra winning van gas in Maasdijk. Dank aan het college voor de opzet van een concept zienswijze. Echter, deze gaat ons niet ver genoeg. Er wordt in deze zienswijze teveel gewezen naar een rijks discussie over toepassing van aardgas en de daarbij behorende Efteling aannames van dit Ultra groene kabinet. Die discussie staat los van de vraag die nu voor ligt over de extra winning van gas in Westland. Die is immers alleen financieel gedreven vanwege compensatiemogelijkheden. Er is immers wereldwijd geen gebrek aan aardgas.


Aardgas is daarbij nog steeds een van de milieuvriendelijkste energiebronnen wat inmiddels ook onderkent wordt in veel landen van Europa die op dit moment massaal overschakelen op aardgas, daar waar Nederland ten koste van 150 miljard euro probeert van het gas af te gaan.

De zienswijze moet gaan over onaanvaardbare risico’s voor werkenden onder glasopstanden die geen enkel extra risico zou moeten kennen en over het feit dat de aannames over de inschatbaarheid van die risico’s boterzacht zijn. Daarom moet er een afwijzing voor deze vergunningsaanvraag in onze zienswijze komen en moet daar stellig worden aangeven dat deze regio die risico’s niet aanvaard, tevens ook op economisch gebied.

Wij vinden de zienswijze nog teveel uitgaan van verzachtende omstandigheden vanwege onduidelijk en wazig rijksbeleid en teveel vragende formuleringen bevat op zaken waarvan wij zelf al een duidelijk standpunt op kunnen innemen. Wij willen dus dat deze zienswijze scherper wordt aangezet en meer duidelijk maakt dat Westland niet akkoord kan gaan met dit verzoek van de NAM en de SodM en het ministerie van EZ vraagt deze opstelling als zwaarwegend mee te nemen in hun besluit.

Fractie LPF Westland