Nieuws

Home / Nieuws / Inbreng LPF Westland op Voorjaarsnota 2022

Inbreng LPF Westland op Voorjaarsnota 2022

Onderstaand treffen jullie de tekst uit van de inbreng van LPF Westland bij de behandeling van de voorjaarsnota in de raadsvergadering van 30 juni 2022:

Inbreng LPF Westland op voorjaarsnota 2022

Voorzitter,

Na 16 maart is er ineens een hoop veranderd!  Stoeptegels liggen spontaan niet meer los in onze gemeente, gele zakken worden ineens niet meer de dag ná ophalen weer opgehangen, overlast daarvan lijkt totaal verdwenen en dhr. Duijssens zijn email is kapot en/of zijn burgerkantoren hermetisch afgesloten. Althans dit alles zou je bijna gaan denken als er van 8 vragen gemiddeld per week, nu een gemiddelde van ongeveer 0,5 vraag per week in je inbox verschijnt.

Zoals gezegd; Na 16 maart jl. is er een nieuwe werkelijkheid en inmiddels is er ook een nieuw college. Er zijn nieuwe wethouders geïnstalleerd en een aantal blijven er gewoon zitten. Daar verandert er dus niet zo veel. Wat ook niet veranderd is, is dat we een jaarrekening en een 1e actualisatie bespreken in de gemeenteraad en dat we daarbij een opmaat maken naar een nieuwe begroting. In dit geval de begroting van 2022.

Als je de jaarrekening 2021 bekijkt valt als eerste natuurlijk het overschot op, waarbij je je kan afvragen hoe dat zou komen. Maar duidelijk wordt al snel dat dit projecten zijn waarbij, voornamelijk door covid, geld niet is uitgegeven en het project niet is uitgevoerd. Dit moet vaak nog wel gebeuren en dus is het geld niet ‘over’, maar zal het binnenkort weer/alsnog nodig zijn.

Als LPF Westland bekijken we deze jaarrekening en 1e actualisatie met gemengde gevoelens en beseffen we dat veel keuzes vooral met de begroting gemaakt zullen worden. Wel vragen we aandacht voor een aantal zaken richting die begroting;

Begraafplaatsen. Bij het bedrag van ruim 6 ton wat vrij valt bij de post voorziening grafrechten geeft de gemeente aan dat ze dit NIET gaat gebruiken voor een inhaalslag op de begraafplaatsen. Als LPF Westland zouden we dit wél graag zien en zien we dat hier juist nog veel te winnen valt.
Verder geeft het college aan op eerdere vragen van ons dat het ophalen van verzakte graven de verantwoordelijkheid is van nabestaanden. Maar wat doet de gemeente met deze (verloederde) graven als de nabestaanden niet reageren, er niet meer zijn enz.?  Ook de vraag wat de gemeente heeft gedaan met een eerdere oproep tijdens VJN of begroting van LPF Westland om te kijken hoe je het beheer/onderhoud met vrijwilligers zou kunnen invullen?

Wachtlijsten WMO
Ondanks dat we als partij hier bij deze jaarrekening geen directe financiële vragen/opmerkingen over hebben, willen we het college wel vragen hoe ze denken bij de begroting die steeds langer wordende wachtlijsten tegen te gaan?  Het aanvragen loopt nu voor simpele ingrepen al op naar 16-20 weken. Deze lange tijd hebben heel veel mensen soms letterlijk en figuurlijk niet meer.

Fruitmuur
We zien een grote, in LPF Westland ogen belachelijke, kostenpost van 250.000 voor de fruitmuur in Wateringen. Oké, die discussie is geweest. Maar nu bij de jaarrekening zien we ook nog dat de gemeente aangeeft dat er ook nog een tweede deel gedaan moet worden waarvan de kosten nóg niet bekend zijn, maar ook nog níet bij die 250.000 horen. In hoeverre acht de gemeente dat nog verantwoord?

Ambachtsweg
Ook een oude discussie uit Wateringen is natuurlijk de Ambachtsweg. In de jaarstukken van 2021 die nu voorliggen wordt wél 66x het woordje verkeer en veiligheid etc. besproken, maar komt 0x de Ambachtsweg voor. Wat LPF Westland betreft is dit een project wat nog NIET is uitgevoerd, maar nog wél zal moeten gebeuren. Die weg moet OPEN. En dat daarbij een eerdere genomen keuze voor bakken geen rekening gehouden is met VHR, is aan de wethouder. Dan zal hij nu moeten komen met veiligheidsmaatregelen die wél zouden passen. En we horen graag van de wethouder hoe hij dat op korte termijn op gaat pakken om die weg OPEN te krijgen.

Als laatste het belangrijkste wat we misschien wel van deze jaarrekening kunnen leren; De jaarrekening en 1e actualisatie zijn vooral héél veel cijfertjes. Potjes, doorgeschoven, links-rechts, niet uitgegeven, teruggeboekt, sluitende begroting in nov. Enz. enz. Het staat allemaal heel leuk, maar het zal heel veel inwoners van Westlanders niks boeien. Het gaat ze er vooral om hoe je met elkaar om gaat!!  En hoe de gemeente/ het college met hen om gaat! Verenigingen en vrijwilligers zijn zó belangrijk in Westland en het cement van de samenleving.

Maar nu;

Feestweken dreigen om te vallen;
Geen muziekje meer op het water;
Kermissen gesloten;
Evenementen gecanceld vanwege regeldruk;
Een BIZ en Oranje comité die elkaar de spreekwoordelijke spiegeltent uit vechten.

Of geen vereniging die zou omvallen door corona? Ons bereiken geluiden dat bv. een Pius X uit Poeldijk ook in coronatijd gewoon zijn huur moest doorbetalen, terwijl de gemeente had afgesproken dit bij verenigingen en sportclubs kwijt te schelden. Deze vereniging staat het water op de lippen en deze mensen zitten dan niet te wachten op een jaarrekening met allemaal leuke getalletjes, die moeten gewoon geholpen worden. En we vragen de wethouder dan ook nadrukkelijk dit op te pakken en in de begroting mee te nemen.

Voorzitter, voor zo ver ons eerste termijn bij de jaarrekening en 1e actualisatie. We gaan met een positieve blik op weg naar de begroting in november en zullen dan goed kijken welke keuzes dit college verder gaat maken. Als LPF Westland zullen we er in ieder geval altijd constructief inzitten om in onze ogen het beste te doen voor onze Westlanders!

Namens LPF Westland,

Dave van Koppen
Fractievoorzitter

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu