Inbreng Voorjaarsnota 2019 Raad 19 juli 2019

Inbreng Voorjaarsnota 2019 Raad 19 juli 2019

Inbreng LPF Westland Voorjaarsnota 2019

Voorzitter,

Daar sta ik dan. Voor de eerste keer het woord voeren tijdens de VJN. Een paar maanden geleden heb ik, zoals u weet, het fractievoorzittersstokje over mogen nemen van mijn voorganger,  Dave van der Meer. Nu, 3 maanden later, de VJN. En laat ik duidelijk zijn voorzitter, dat was behoorlijk schrikken toen we deze VJN een aantal weken geleden te zien kregen.

De cijfers liegen er niet om. Een begrotingstekort, oplopend tot ongeveer 13 miljoen euro. Dat is niet niks! 13 miljoen euro… Ga er maar aan staan…
Ik had toch gehoopt mijn eerste VJN met leuker nieuws te mogen komen. Nieuws dat we veel geld over zouden hebben, zodat we verenigingen nog meer konden ondersteunen, dat we nog meer konden doen aan de vele goede doelen in Westland, dat we iedereen zouden kunnen laten mee profiteren. Helaas voorzitter…, met dat nieuws kan ik vandaag niet komen.

Maar hoe komt die begrotingstekort voorzitter?  Van die 13 miljoen euro begrotingstekort is er al 7 miljoen euro uit het sociale domein. Iets wat vanuit de landelijke politiek minder deze kant op komt. Daar kan je als lokale politiek helemaal NIKS aan doen, maar je hebt er wel mee te maken!  En die 7 miljoen euro is al méér dan de helft…. Verder zijn er in het verleden heel veel wensen opgehaald, maar er is NOOIT geld gereserveerd! Zeker bij de laatste begroting van het vorige college werd dit pijnlijk duidelijk. 

Er stond letterlijk in de begroting dat er nog een ‘wensenlijstje’ was van 65 miljoen euro, maar dat ze dat aan een nieuw college laten om daar keuzes over te maken. Niet over d’r graf regeren etc. Maar die wensen lagen er wel… dus voor 65 miljoen euro verwachtingen scheppen, alleen nog géén geld hiervoor reserveren. En daar hebben we nu met z’n allen mee te maken...  Want die wensen die er lagen en die (halve) plannen schepte ook verwachtingen naar de burgers, naar de gemeenteraad enz. Datzelfde geldt voor moties zonder dekking. (we hebben hier laatst een hele lijst van opgestuurd gekregen)  Als je ook deze allemaal optelt kom je bijna tot een kostenpost van 150 miljoen euro aan wensen, moties enz. zonder dekking.  En ook daar voorzitter, ben ik wellicht zelf schuldig aan. Een motie van mij op 14 april 2015 om zwembad de Hoge Bomen open te houden is toen UNANIEM aangenomen, maar in de jaren daarna nóóit opgenomen in de begroting. Nu heeft dit college er gelukkig wél werk van gemaakt en staat hij gelukkig wél in de begroting. Maar ja… dat kost wel geld.  

Maar goed;  we komen dus geld te kort… Meer wensen, dan knaken. Het lijkt bij mij thuis wel…  Heel veel mooie plannen; nieuwe auto, nieuwe motor, mooie reizen, leuke vakanties… maar geen geld. Thuis vestigen mijn vrouw en ik dan elke maand weer onze hoop op de 10e van de maand. Maar helaas, ook vorige week, kwamen we niet veel verder dan een ijsje voor het hele gezin. 5 euro gewonnen. Soms hoop ik ook dat ze bij de gemeente de hoofdprijs winnen. Een hoofdprijs van 30 miljoen euro ofzo, maar al snel kom ik tot de conclusie dat dat helemaal niks uit gaat maken als je het oude beleid zou doorzetten. En hier geldt dan ook een kritische noot. Er is in de afgelopen jaren ontzettend veel geld verdampt. Geld van de verkoop destijds van Caiway en Westland Infra… 100 miljoen…. weg.  En ik zeg niet voorzitter dat er geen goede dingen mee gebeurd zijn, maar geen goed beleid erachter.

100 miljoen euro WES gelden:
Economische structuurversterking Greenport 12,5 miljoen euro;
Sociaal maatschappelijke visie 5 miljoen euro;
Centrumplannen 13 miljoen euro;
Onderwijs / IHP 1,3 miljoen euro;
Sportaccommodaties 5 miljoen euro;
De Waterman 2,5 miljoen euro;
De Naald 1,3 miljoen euro;
E-dienstverlening 3,5 miljoen euro;
Nieuwe Gemeentehuizen 37,3 miljoen euro;
Versterking financiële soliditeit 20,3 miljoen euro;

Totaal 101,7 miljoen euro.

Er is helaas door de vorige colleges incidenteel geld gebruikt voor structurele lasten. Dat kan heel lang goed gaan, maar er komt een moment dat het geld op is. En dat is nu. En nu is het dus ook zaak dat het goed geregeld wordt. Dan moet je als gemeente gaan kijken naar je inkomsten én naar je uitgaven. Zorgen dat structurele lasten ook gedekt worden door structurele baten. En incidenteel geld ook incidenteel gebruiken.  En die keuzes worden nu wél gemaakt! En gelijk goed gemaakt! En is dat leuk? Nee… En doen die keuzes maken pijn? Ja!  Zijn wij als LPF-Westland blij met alle keuzes? Nee!  Zijn wij als LPF-Westland blij met een ozb verhoging op niet-woningen? Nee!!!  (een héél groot deel van onze achterban zijn ondernemers) Zijn wij als LPF-Westland blij met een verhoging afvalstofheffing? Nee!?  En ik denk GEEN ÉÉN partij!!!  Ik denk dat NIEMAND zegt… wat?  Verhoging?  Gaaf!  Dat zetten we de volgende keer in ons verkiezingsprogramma… Wij willen verhoging!!  Nee… dat is niet leuk… Maar deze keuzes zijn helaas noodzakelijk… En de keuzes zijn m.i. ook legitiem.

OZB voor niet woningen zijn door de gemeente Westland áltijd ontzien en daarin liggen wij ver achter t.o.v. van de rest van Nederland. Nu voor een paar tientjes per maand kan dit enigszins worden rechtgetrokken en liggen we nog altijd ruim onder het gemiddelde in Nederland. Het geld benodigd van afvalstofheffing is jarenlang door het vorige college gebruikt voor ICT en andere doeleinden en ook deze afvalstoffenheffing lag ook altijd onder de gemiddelde van alle gemeentes om ons heen! Nogmaals; is het leuk om meer te betalen?  Nee!  Is het begrijpelijk en eerlijk dat dit nu gebeurt? Ja…

Wij als LPF Westland zijn blij dat het college deze keuzes maakt, een keer GOED huishoudt en zaken gelijk GOED regelt. En tuurlijk kost dat geld en ook tijd en gaat dat niet allemaal binnen een week. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. Maar de keuzes worden wél gemaakt. (collega Hofland van D66 zei het vorige week bij de jaarrekening. We moeten nu starten/doorpakken)

En wat is het dan makkelijk om, zoals sommige grote oppositie partijen doen, te roep toeteren dat alles duurder wordt! Dat niks goed is…. Dat er niks gebeurd, alleen visies enz.
Maar gelukkig ziet iedereen dat dat niet het geval is.. Het is alleen het FRAME wat gebruikt wordt en als je het maar vaak genoeg blijft herhalen hoop je dat meer mensen het nog gaan geloven ook. En ga je het zelf wellicht ook geloven. Maar ik noem een lijstje waar ik blij van word voorzitter. Een lijstje waaraan je kan zien dat het Westland volop in beweging is en dat er HEEL veel gebeurd (in elke kern);

Als Naaldwijker;
- anterieure overeenkomst gesloten met projectontwikkelaar oude Dalton Mavo Naaldwijk.
  (gebeurde al 10 jaar NIKS!!!!)
- krediet voor Stichting Droom je Thuis  (heeft járen geduurd!!)
- Startnotitie nieuwe Pijletuinenhof vastgesteld (bouw 70 appartementen) (was 5 jaar muisstil)
- Voorontwerp bestemmingsplan De Harmonie in procedure gebracht.
  Bouw 20 appartementen hoek Dijkweg / Verdilaan  (járen leeg!!!!  Alleen muur voor Haïti)

Als Westlander;
- project Sportlaan in Lier  (sociale huurappartementen)
- Schakel in Maasdijk
- Poeldijk centrum
- Honselersdijk centrum
- Wateringen centrum
- Kreken Fase 2  (Poeldijk)
- Waelplas (‘s Gravenzande)

Er gebeurd nu van alles!!  Hebben we dan nog meer wensen?  Of gaan er dingen niet goed?
Nou er is nog wel één hoofdpijn dossiertje;  arbeidsmigranten. Zoals u weet voorzitter hebben we met elkaar een afspraak gemaakt voor 2000 bedden. Maar zoals het afgelopen jaar ook wel is gebleken is het draagvlak voor huisvesting voor arbeidsmigranten onder de Westlanders niet groot. En dat begrijp ik deels ook wel. Wij worden zelf ook benaderd door inwoners van Westland die in de diverse Westlandse wijken en kernen huizen opgekocht zien worden die volgepropt worden door uitzendbureaus. Zwerfvuil, overlast, enz. Ook constateren we dat bij bijna alle bijeenkomsten tot nu toe die gehouden zijn rondom dit thema er vaak veel weerstand is. We vragen daarom ook nogmaals aandacht voor de door de meerderheid van de raad aangenomen motie over huisveten op eigen terrein!

Een ander veel gehoorde opmerking rondom het huisvesten van arbeidsmigranten is;  ga eerst maar eens voor onze eigen jongeren bouwen en ook daar zijn we het gewoon simpelweg mee eens!!!! Alleen het Westland is goed volgebouwd en we vechten met z’n allen om de vierkante meter. (tuinbouw, wonen, recreatie, enz.) We zullen dan wellicht de hoogte in moeten gaan. Wethouder vd Stee gaf laatst op een filmpje in de media aan te willen bouwen bij het WHC. Kan de wethouder aangeven hoe reëel dat is? Wanneer we daar evt. de Stee Towers of de Big Ben kunnen gaan zien? En hoe hij ervoor gaat zorgen dat we hier gewoon 2x150  (=300)  appartementen bouwen voor de Westlandse jeugd? 

Voorzitter; ik kom tot een afronding;   We zijn geschrokken van het grote begrotingstekort, maar begrijpen heel goed de keuzes die dit college nu neemt om voor DUURZAME oplossingen te zorgen. Structurele lasten, structurele baten. Incidentele lasten, incidentele baten. We zien voorzitter dat er gigantisch hard gewerkt wordt.  (ook door de ambtenaren die maar met heeeeeeeeel veel passen en meten al onze wensen à 150 miljoen euro proberen te verwerken in álle projecten!)
We zijn trots op die vele projecten die, na HEEL VEEL JAREN STILSTAND, weer allemaal draaien en kunnen niet wachten tot alles wordt opgeleverd/open gaat. 

Wel willen we het college nog een aantal zaken meegeven, waar we aandacht voor vragen en dat zijn de volgende;

- Motie groen 1.0,  motie groen 2.0…  Aub gemeente. Kijk hier naar! Nog wekelijks krijgen wij berichten van bewoners uit diverse kernen en wijken uit onze gemeente waar er niet logisch wordt omgegaan met het groen in onze gemeente. Goedkoop = duurkoop. En een motie 3.0 lijkt ons ook een beetje overbodig.

- Afstoten gemeentelijk vastgoed. Hier mag wat betreft de fractie van LPF-Westland écht wel naar gekeken worden. Ook privatiseren en/of anders gebruik of andere constructie van deze gebouwen is wat ons betreft een optie in de toekomst. Denk aan de Noviteit Monster, de Hof boerderij Wateringen, de Naald in Naaldwijk , de Leuningjes in Poeldijk , aula’s bij begraafplaatsen enz.

En als laatste voorzitter wil ik hier, zoals LPF-Westland ook de laatste jaren heeft gedaan, alvast een aantal moties indienen. Deze moties zullen we dan aanhouden tot aan de Begrotingsraad komende november. Het gaat in totaal om 3 moties;

- Motie afschaffing hondenbelasting
- Motie terugdraaien minimabeleid 130% à  120% 
- Motie stoppen met Westland Marketing

Namens LPF Westland

Dave van Koppen
Fractievoorzitter