Informatie avond Maasdijk inzake 2e Hotel arbeidsmigranten drukbezocht

Informatie avond Maasdijk inzake 2e Hotel arbeidsmigranten drukbezocht

Op vrijdagavond 1 maart jl. waren ca 100 inwoners van de Maasdijk aanwezig in de Prinsenhof. De aanwezige inwoners zijn fel tegen de komst van een 2e hotel voor arbeidsmigranten in hun dorp.

De twee fracties die tegenstemden, LPF Westland en Westland Verstandig, hebben uitleg gegeven aan de bijzondere politieke gang van zaken tot nog toe. Het College van B & W is tegen de komst van dit 2e hotel in Maasdijk, maar ondanks het feit dat er in september 2018 nog een ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten raadsbreed werd aangenomen met daarin spreiding en 0 arbeidsmigranten voor Maasdijk, was plots een meerderheid van de Raad voor dit 2e hotel.

De Raad moet, als het college van B & W mocht besluiten een ontwerp-vergunning te geven, opnieuw de kwestie behandelen en een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeven. Daarna kan dan weer bij de Raad bezwaar gemaakt worden en daarna nog een beroep bij respectievelijk de Rechtbank en daarna de Raad van State. Eerst moet overigens de aanvrage nog compleet gemaakt worden door de aanvrager en zal de Raad de 1 e herziening bestemmingsplan moeten vaststellen. Aanvrager NL-Jobs moet zich afvragen of ze dit plan nog wel wil uitvoeren als er zoveel mensen tegen zijn! De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan en de argumenten die voor de realisering zijn van dit hotel zijn niet in het belang van goede huisvesting voor arbeidsmigranten en al helemaal niet voor de inwoners van Maasdijk.

Laat helder zijn dat het hele fenomeen Hotels voor arbeidsmigranten niets anders is dan een verdienmodel voor de desbetreffende uitzendbranche. Wij zijn al sinds 2007 voorstander van het huisvesten van arbeidsmigranten op de eigen bedrijven, ondersteunt door een duidelijke woonverordening op dit punt en met strikte controle op de kwaliteit van wonen.

Fractie LPF Westland

Informatie avond Maasdijk inzake 2e Hotel arbeidsmigranten drukbezocht

Op vrijdagavond 1 maart jl. waren ca 100 inwoners van de Maasdijk aanwezig in de Prinsenhof. De aanwezige inwoners zijn fel tegen de komst van een 2e hotel voor arbeidsmigranten in hun dorp. De twee fracties die tegenstemden, LPF Westland en Westland Verstandig, hebben uitleg gegeven aan de bijzondere politieke gang van zaken tot nog toe. Het College van B & W is tegen de komst van dit 2e hotel in Maasdijk, maar ondanks het feit dat er in september 2018 nog een ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten raadsbreed werd aangenomen met daarin spreiding en 0 arbeidsmigranten voor Maasdijk, was plots een meerderheid van de Raad voor dit 2e hotel.