Informatieavond over stand van zaken 2e Polenhotel

Informatieavond over stand van zaken 2e Polenhotel

Westland Verstandig en LPF Westland houden voor inwoners Maasdijk op 1 maart te 19.30 uur in de Prinsenhof in Maasdijk een informatieavond over stand van zaken 2e Polenhotel

Na alle tumult in de afgelopen raadsvergadering, maar ook de vreemde wijze waarop het besluit tot stand kwam en de inhoud van het besluit, is het goed dat de 2 tegenstemmende fracties informatie geven over het vervolg. Tegen het raadsbesluit van dinsdag jl. kan -uitgaande dat dat besluit de beoogde verklaring bevat- een zienswijze of bezwaar bij de Raad worden ingediend door belanghebbenden.
Zoals aangegeven tijdens de raadsbehandeling is het raadsbesluit onbegrijpelijk en onjuist, alleen al omdat het strijdig is met eerdere besluiten van de Raad zoals het Ontwikkelkader arbeidsmigranten, voorbereidingsbesluit augustus 2018 en het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan.
Het College van B en W vond eerder dat er geen 2e Polenhotel moet komen omdat dat strijdig was met het geldende bestemmingsplan.
De fracties van Westland Verstandig en LPF Westland nodigen alle geïnteresseerde Maasdijkers uit de bijeenkomst op 1 maart a.s. om 19.30 uur in de Prinsenhof in Maasdijk bij te wonen. Meldt u zich wel even aan op info@duijsens.net.

Namens de fracties Westland Verstandig en LPF Westland
Peter Duijsens en John Witkamp