Nieuws

Home / Nieuws / LPF Westland breekt een lans voor muziekvereniging PIUS X Poeldijk

LPF Westland breekt een lans voor muziekvereniging PIUS X Poeldijk

LPF Westland breekt een lans voor muziekvereniging PIUS X Poeldijk

Recent hebben wij een gesprek gehad met het bestuur van de ruim 100-jaar bestaande muziekvereniging PIUS X uit Poeldijk. Hierin gaven zij aan dat men in financiële nood is gekomen als gevolg van de problemen met de asbestsanering van de Leuningjes, maar ook door de coronacrisis. Als één van de oudste muziekverenigingen in Westland is PIUS X door de voormalige gemeente Monster ondergebracht in het toenmalig Sociaal Cultureel Centrum de Leuningjes (thans De Veiling) in Poeldijk, waarbij toen werd afgesproken dat de huurkosten middels een gemeentesubsidie zou worden vergoed.

met de komst van Cultuurweb in 2013 en de herziening van subsidies, werden de oude afspraken overboord gegooid. Sinds enkele jaren is de huur van de oefenruimte van PIUS X ook nog eens fors gestegen vanwege de verandering bij de Veiling en moest men in coronatijd gewoon huur door blijven betalen, terwijl men de ruimte niet mocht gebruiken vanwege de lockdown. Dat terwijl andere verenigingen die rechtstreeks van de gemeente huren, daarvan werden vrijgesteld. Gemeente Westland heeft altijd gezegd dat we geen vereniging zouden laten omvallen, dus wat ons betreft geldt dat zeker ook voor PIUS X nu deze in financiële nood verkeert. Wij hebben dit naar voren gebracht tijdens de gemeenteraadsvergadering bij de voorjaarsnota en het college opgeroepen hiermee aan de slag te gaan. Wethouder Rombouts heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan. Na het zomerreces gaan we kijken hoe een ander kan worden uitgezet om een van de oudste muziekverenigingen in Westland niet kopje onder te laten gaan.

Fractie LPF Westland

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu