Nieuws

Home / Nieuws / LPF Westland dient motie in voor herontwikkeling voormalige Verburchhofschool Poeldijk

LPF Westland dient motie in voor herontwikkeling voormalige Verburchhofschool Poeldijk

In 2008 kwam Arcade wonen met een plan na het vertrek van de Verburchhofschool naar de nieuwe locatie in Poeldijk Westhof, om de oude locatie te ontwikkelen naar woningbouw voor starters en zorg. Het toenmalige college in was in eerste instantie enthousiast over dit plan maar begin 2010 werd deze ontwikkeling op slot heeft gezet door het gebouw op de monumentenlijst te zetten, waardoor Arcade Wonen af zag van verdere ontwikkeling. Sinds die tijd is het gebouw van de voormalige Verburchhofschool niet of nauwelijks gebruikt en heeft voor het grootste deel leegstand moeten ondergaan. Het is niet aannemelijk dat deze situatie in de nabije toekomst zal veranderen.

In het nu gepresenteerde Centrumplan voor Poeldijk dat op 26 mei a.s., in de gemeenteraad zal worden behandeld, wordt aangehaald dat de locatie van de voormalige Verburchhofschool zich uitstekend leent voor transformatie naar woningbouw (al dan niet met zorg). Westland kampt met woningnood, zeker ook in het segment starters en minder validen. Vandaar dat wij vinden dat het plan van Arcade van destijds, met het terug laten keren van de markante gevel in de nieuwbouw, mogelijk nog steeds levensvatbaar is. Er is reeds succesvol een destijds door LPF Westland aangedragen en ondersteund initiatief gerealiseerd, namelijk de voormalige Bernadetteschool aan de Dijkweg in Naaldwijk dat is getransformeerd naar “Huize Dijckwegh” met zorgwoningen voor ouderen.

Vandaar dat onze fractie in de raadsvergadering van 26 mei 2020 het college zal verzoeken al dan niet me behoud van de monumentenstatus, een transformatie naar woningbouw en/of zorg mogelijk te maken, door in overleg te gaan met de huidige eigenaar en Arcade wonen om te bezien of het voormalige plan voor woningen voor starters en zorg weer kan worden opgepakt en de bevindingen te rapporteren aan de gemeenteraad.

Fractie LPF Westland

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu