Nieuws

Home / Nieuws / LPF Westland Motie doorstroming huurwonigen, unaniem aangenomen!

LPF Westland Motie doorstroming huurwonigen, unaniem aangenomen!

Er is grote behoefte aan doorstroom in de huurwoningen in Westland. Vandaar dat onze fractie hiervoor een motie heeft ingediend die ondersteund werd door het CDA, WV, PVDA, GL en D66 en unaniem aangenomen door de raad.

 

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 juli 2020.

Constaterende dat:

– Er behoefte is aan huurwoningen voor jongeren, gezinnen en ouderen die een
volgende stap willen maken naar een passende woning.

– Huurders die wel graag willen, maar afzien van het verhuizen vanwege de vaak
hoge kosten die een andere woning en de verhuizing met zich meebrengen.

– Hierdoor de doorstroming op de woningmarkt stagneert.

Overwegende dat:

– Er behoefte is aan doorstroming op de huurwoningmarkt voor huurders die op zoek zijn
naar een meer passende woning.

– Bewoners van een eengezinswoning, die door de hogere huur, de stap naar een meer
passende woning of appartement niet maken maar die woonwens wel hebben.

Verzoekt het college :

– Te onderzoeken of het mogelijk is om, naast de al bestaande afspraken, voor
bewoners die een eengezinswoning achter laten om in een meer passende
woning te gaan wonen, het aantrekkelijker te maken via een financiële prikkel.
Bijvoorbeeld door tegemoetkoming in de verhuis of inrichtingskosten of
tegemoetkoming in het huurverschil, het mogelijk wordt in een passende woning te
gaan wonen en hiermee de doorstroming op de huurwoningmarkt op gang te brengen.

– Andere mogelijkheden te onderzoeken die er voor zorgen dat er meer beweging in de
huur woning markt komt.

– Hiervoor met de in Westland actieve wooncorporatie in overleg te gaan en dit bij de
nieuwe prestatieafspraken in het najaar van 2020 vast te leggen

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:

LPF-Westland    CDA Westland Westland Verstandig    PVDA Westland   GroenLinks Westland

Andre vd Meer    Jenny Vermeer   Peter Duijsens              Nico de Gier          Ulbe Spaans

D66 Westland

Benjamin Hofland

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu