Nieuws

Home / Nieuws / LPF Westland: Perspectiefbrief college biedt perspectief!

LPF Westland: Perspectiefbrief college biedt perspectief!

Inmiddels zijn we over de helft van de lopende bestuursperiode van de huidige coalitie en het college. Sinds het aantreden in mei 2018 is er al veel werk verzet. Denk daarbij aan het herstellen van de eerdere blunders gemaakt in het bestemmingsplan Honderdland fase 2, het vlottrekken van diverse vastgeroeste ontwikkelingen op het gebied van transitielocaties in de diverse kernen en het oplossen van de woningnood in de huidige tijd van grote tekorten in het woningaanbod en de steeds weer nieuw opgelegde strakkere regels door de landelijke overheid.

Daar bovenop kwam ook nog de Coronacrisis die weer hele andere problemen met zich mee bracht waar we de komende periode zeker in economische zin nog veel last van zullen krijgen. Juist in zo’n tijd getuigd het van durf om dan anticyclus te denken. Een duur woord voor tegen de storm opwerken om een ander en beter resultaat te bereiken in plaats van afwachtend te zijn in wat er komen gaat. En dat is precies wat de perspectiefbrief behelst. Investeren in plaats van blind bezuinigen en extra belasten en zorgen dat Westland zowel economisch als sociaal overeind blijft in deze barre tijden. Geld voor verbeteringen rondom het evenemententerrein, geld voor continueren samenwerking particuliere beveiligingsbedrijven. Daarbij worden ook de voorzieningen op peil gehouden zoals de zwembaden Hoge Bomen Naaldwijk, de Waterman Wateringen en de sport zoals het mogelijk maken van het 4e hockeyveld in Naaldwijk. Veel zaken die ook terug te vinden zijn in ons verkiezingsprogramma.

Door gebruik maken van de eerder opgebouwde financiële reserves (uit de totale reserve van € 110 miljoen, wordt € 25 miljoen beschikbaar gesteld) kan het Westland door deze onverwachte economische- en maatschappelijke storm worden geloodst. De fractie van LPF Westland is positief over dit initiatief vanuit het college voor de komende begroting in het najaar en zullen we hier verder op in gaan.

Fractie LPF Westland

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu