LPF Westland stelt vragen inzake oversteek Schelpenpad te Monster

LPF Westland stelt vragen inzake oversteek Schelpenpad te Monster

LPF Westland is benaderd door inwoners van Monster over een gevaarlijke oversteek op de Haagweg bij het Schelpenpad. Wandelaars en fietsers die daar willen oversteken lopen gevaar omdat er te hard gereden wordt, ondanks de aanwezige verkeersdrempels. Bovendien is daar ‘de oversteek’ niet overzichtelijk, door de “flauwe” bocht in de Haagweg en omdat aan beide kanten geparkeerde auto’s staan.


Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

  1. 1. Is het college bekend met de gevaarlijke fiets- en wandeloversteek bij het Schelpenpad?

  2. 2. Is het college bereid om, tussen de twee verkeersdrempels, de maximum snelheid te verlagen om de kans op ongelukken te verkleinen?

  3. 3. Indien dit niet mogelijk is, heeft het college dan een andere oplossing om deze gevaarlijke oversteekplaats veilig te maken?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland

Peter Voskamp

Roel Valstar