LPF Westland stelt vragen inzake uitkeringsfraude arbeidsmigranten

LPF Westland stelt vragen inzake uitkeringsfraude arbeidsmigranten

De fractie van LPF Westland heeft vanuit de media vernomen dat er bij de aanvraag van een uitkering nogal eens fraude wordt gepleegd door het niet opgeven van vermogen in het buitenland.
Wanneer dit ontdekt wordt kan het onterechte ontvangen bedrag worden teruggevorderd.

Een aantal jaren geleden hebben wij al melding gemaakt bij diverse wethouders over een vermoedelijk gelijksoortig geval in Gem Westland maar hebben daar nooit terugkoppeling over gekregen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:


1. Is het college op de hoogte van dit soort fraude?

2. Op welke wijze controleert de gemeente een uitkeringsaanvraag wanneer er mogelijk sprake is van
    (woning)bezit in het buitenland?

3. Krijgt de gemeente wel eens tips in de richting van dit soort fraude en hoe gaat de gemeente
    daarmee om?

4. Indien er onderzoek gedaan wordt, hoeveel tijd is daar dan mee gemoeid en welke specifieke landen
    wordt er dan onderzoek gedaan?

5. Is het college het met LPF Westland eens dat het prioriteit heeft om uitkeringsfraude hard aan te
    pakken en dus in voorkomende gevallen over moet gaan tot het direct stoppen van de uitkering en
    actief invorderen van onterecht verleende uitkeringen?

Namens de fractie van LPF Westland,

Dave van der Meer

André van der Meer