LPF Westland voert stap voor stap verkiezingsprogramma uit. (Begroting 2020)

LPF Westland voert stap voor stap verkiezingsprogramma uit. (Begroting 2020)

LPF Westland voert stap voor stap verkiezingsprogramma uit.
(onze reactie op de begroting 2020)

De tweede begroting voor LPF Westland in onze collegeperiode zit erop. We kijken positief terug op deze begrotingsbehandeling. Waar tijdens de Voorjaarsnota nog een mogelijk tekort van 14 miljoen dreigde, is dit helemaal weggewerkt. Chapeau voor onze LPF-wethouder Financiën. Veel van onze verkiezingspunten zijn gerealiseerd.

Om er twee te noemen: er komt geen Islamitische school in Westland als het aan LPF Westland ligt. Het geld dat hiervoor is gereserveerd is mede door ons uit de begroting geschrapt. Wij vinden dergelijke scholen niet bijdragen aan de integratie, maar juist segregatie in de hand werken. Ook het invoeren van hondenbelasting is van tafel.
Nog een gerealiseerd programmapunt: vorig jaar dienden we een motie in om samen te werken met particuliere beveiligingsbedrijven. De burgemeester kan nu al melden dat de eerste resultaten van de proef die loopt erg positief zijn: ‘Een schot in de roos!’ LPF Westland heeft een motie Beter Groen ingediend (die al is aangenomen), bedoeld om Westland te vergroenen.

We willen meer!
Natuurlijk hebben we nog meer wensen. Een goede dekking voor de realisatie van een vierde hockeyveld bijvoorbeeld, dat hard nodig is. Zwembad De Hoge Bomen wacht op een upgrade, maar eerst wordt nog in kaart gebracht hoe het hele gebied eruit gaat zien. We hadden dit belangrijke punt uit ons programma liever nu al geregeld. En over zwemmen gesproken: in de nieuwe begroting is een bedrag opgenomen voor aanpassingen op het door LPF Westland geïnitieerde evenemententerrein in Westland. Dat terrein moet weatherproof worden. Als laatste willen we nu weleens concreet resultaat zien van de woningbouwplannen voor starters en senioren. Aan de slag!

Niet alles wat we willen kan in één keer, maar stap voor stap doen we wat we beloofd hebben: Westlanders voor het Westland!