Meerderheid 2e Kamer blokeert lokale maatregelen statushouders

Meerderheid 2e Kamer blokeert lokale maatregelen statushouders

Met enige regelmaat proberen lokale overheden oplossingen te zoeken voor de woningnood onder de eigen inwoners. Een van die zaken die deze problemen veroorzaakt is de opgelegde norm voor het huisvesten van zogenaamde Statushouders. Vluchtelingen die dus geplaatst moeten worden in woningen die eigenlijk voor sociale huur bedoeld zijn en eigenlijk bedoeld voor het huisvesten van eigen lokale inwoners. Op 19 september jl. diende Forum voor Democratie voorman Thierry Baudet een motie in waarin de eigen lokale inwoners voorrang diende te verkrijgen op de statushouders. Helaas stemde een meerderheid van de 2e Kamer en dan met name de regeringspartijen, tegen deze motie. Gelukkig blijven de lokale wethouders zich inspannen om toch middels lokaal maatwerk de eigen behoefte eerst te kunnen plaatsen, maar makkelijk is het helaas niet. Bovenstaand de uitslag van de destijds gehouden stemming over deze motie.

Fractie LPF Westland