Motie Nasville-verklaring is hypocriet

Motie Nasville-verklaring is hypocriet

Verrast, verbaasd en teleurgesteld werd de LPF Westland fractie toen wij de motie van GBW binnenkregen voor behandeling in de raadsvergadering van 22 januari jl. Wat een selectieve verontwaardiging…

Laten we duidelijk zijn dat onze fractie de ‘Nashville-verklaring’ verwerpelijk vindt. Past niet bij het idee hoe we hier met elkaar om willen gaan en is absoluut niet anno 2019. Maar wat een hypocriete houding van de indieners;
De motie wordt ingediend door D’66, GBW en GL  (later door PvdA)

Het was een Amsterdams D’66 raadslid dat zei:  ‘Homoseksualiteit is een zonde’. Weliswaar in Amsterdam, maar toch; LPF Westland heeft toen géén motie gezien waarbij we als Westlandse gemeenteraad en-of college afstand moesten nemen van D’66 uitspraken aldaar omdat er misschien in Westland ook wel inwoners zouden zijn die het daar mee eens zouden kunnen zijn.

Dan GBW:  Het was nota bene een GBW wethouder die in 2013 de Moskee in Naaldwijk opende en daar zelfs aan memoreerde bij zijn afscheid als één van zijn hoogtepunten gedurende zijn wethouderschap. De moskee waarbij geleefd wordt volgens de Islamitische normen en waarden. Een moskee waarbij (jonge kinderen) geleerd wordt dat homoseksualiteit onnatuurlijk is, niet gewenst is en níet kan/mag volgens de Islamitische traditie en de letter van de Koran. Wij hebben als fractie nog nooit een motie in onze raad gezien om aan de vereniging Almouwahidin te laten weten dat de Westlandse gemeenteraad het niet eens is met hun standpunt rondom homoseksualiteit.

GL/PvdA:   De voormalige wethouder van Progressief Westland, (overigens ook in een coalitie met GBW)  zat namens hen in het college en gaf ooit in de krant aan een regelmatige bezoeker te zijn van de As Soenah moskee in Den Haag. Een moskee waar radicale denkbeelden worden verspreid. (Imam Jneid)  Een Moskee waar werd opgeroepen om homo’s met het hoofd naar beneden van een flat af te gooien. Wij hebben toen géén motie gezien waarbij we als Westlandse gemeenteraad afstand namen hiervan.

Zoals u kunt zien vinden we de uitlatingen van de diverse imams etc. veel gevaarlijker en, nog belangrijker, reëler in Westland dan deze verklaring van een stelletje fossielen ver weg. In Westland hebben overigens bijna alle Westlandse kerken in 2005 al een brief opgesteld over dit onderwerp en is toen al ondertekend door vele voorgangers. Kan je teruglezen op www.westlandsekerken.nl/openbrief/   Stond toen ook een heel artikel over in het AD.

Vorige week zondag in Naaldwijk in de kerk is de Regenboog vlag gehesen én sprak de dominee tijdens zijn preek ook nog zijn afkeuring uit over de Nashville-verklaring. Deze week in het kerkblad óók. Wij zien de moskee in Naaldwijk dat nog niet doen. Sterker nog; daar zijn nog steeds aparte ingangen, die met borden duidelijk zichtbaar vanaf de openbare weg te zien zijn, voor mannen en vrouwen. wij hebben de partijen die nu met deze hypocriete motie komen nog nooit een motie zien indienen om het daar niet mee eens te zijn.

En verder…  Buiten het feit dat wij het dus hypocriet vinden van een aantal partijen, vinden we dit ook onzin.

Onzin omdat je als gemeenteraad geen uitspraak gaat doen, of brief naar hogere overheden gaat sturen over meningen die verkondigd worden door een paar mensen ver weg (en waar je helemaal niet weet of dit in Westland ook breed gedragen wordt). De Nashville-verklaring is een opvatting van een zeer kleine religieuze minderheid. De Nashville-verklaring is niet ondertekend door leden van de Westlandse gemeenteraad en ook niet door leden van het college. Het is “slechts” een mening van mensen (ver weg) en dat mag. Waarom moet de Westlandse raad daar als raad een mening over vormen, evenals het college?  En dit dan ook nog sturen naar hogere overheden?
Zoals Voltaire al zei; “Ook al vind ik uw mening abject, ik zal er alles aan doen om uw de vrijheid te geven uw mening te geven.”
En vrij naar Pim Fortuyn; “Laten we waken over de vrijheid van het spreken !”

Het mag duidelijk zijn;  LPF Westland is het totaal oneens met de inhoud van de Nashville-verklaring, maar zeker ook tegen deze hypocriete motie van de Westlandse gedachten politie (k)

Fractie LPF-Westland