Nieuws

Home / Nieuws / Motie om te stoppen met overleg Bestuurlijke Tafel Wonen in regionaal verband

Motie om te stoppen met overleg Bestuurlijke Tafel Wonen in regionaal verband

In het AD editie Westland van donderdag 3 september 2020 liet Haags wethouder Balster zich weer van zijn dubieuze kant zien door zich met feitelijke onzin tegen de gemeente Westland te keren daar waar het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten. Wederom wordt er naar Westland gewezen als het gaat om problemen met de huisvesting in Den Haag en worden cijfers verdraaid en aannames genoemd die niet worden onderbouwd. Wat nog vervelender is, is met name het gebrek aan historisch besef. Eerder gaven wij al aan dat Den Haag in de periode Deetman ordinair 320 Ha van Westlands grondgebied annexeerde, vervolgens met wethouders Norder en Duijvestein de Hagenaars bepaalde wijken uit jaagde die zich vervolgens verspreidde over de Vinexwijken en buurgemeenten en zo de woonbehoefte van de inwoners van Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Westland wegkaapte. Ja, het gezegde over die goede buur gaat hier dus niet op.

Wat verder opvallend is, is dat Haags wethouder Balster wel via de media communiceert maar niet in het regionaal overleg bij de Bestuurlijke Tafel Wonen. Wat gelijk de vraag opwerpt wat Westland daar nog te zoeken heeft als een van de gesprekspartners zich zo agressief gedraagt. Ook buurgemeenten zoals Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar zouden zich af kunnen vragen of de constructieve houding naar Den Haag, niet eerder in een vorm van samenwerking in een meer realistische en dus scherpere houding moet gaan vertalen. Voor de fractie van LPF Westland in ieder geval voldoende aanleiding om het college van Westland te verzoeken middels een motie om direct te stoppen met deelname aan de Bestuurlijke Tafel Wonen en de positie m.b.t. woonoverleg met Den Haag radicaal te herzien. Onze fractie zal daarvoor deze motie indienen in de komende raadsvergadering op 22 september a.s.

Fractie LPF Westland

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu