Nieuwjaarsrede 2020 door fractievoorzitter Dave van Koppen

Nieuwjaarsrede 2020 door fractievoorzitter Dave van Koppen

Naaldwijk, 1 januari 2020

Met het aanvaarden van het fractievoorzitterschap van LPF Westland afgelopen maart horen daar ook een aantal taken bij. Eén daarvan is het schrijven van een nieuwjaarsrede. Een echte LPF Westland traditie waarbij we terug kijken op het afgelopen (politieke) jaar en vooral ook vooruitkijken naar het komende jaar.

Terugkijkend naar het afgelopen jaar was voor mij persoonlijk een spannend jaar. In de nieuwjaarsrede van 2019 kondigde onze toenmalige fractievoorzitter, Dave van der Meer, aan in maart te gaan stoppen in de Westlandse politiek. Na een unaniem besluit vanuit de fractie mocht ik hem opvolgen. Dat betekent voor de eerste keer de behandeling van de voorjaarsnota, de begrotingsbehandeling, coalitieoverleg en het reilen en zeilen binnen de fractie borgen. En met twee wethouders in het college van B&W geeft dat nog een extra dimensie, dan kan ik wel zeggen dat het af en toe best aanpoten is als fractievoorzitter. En dan nu dus voor de eerste keer de nieuwjaarsrede vanuit mijn pen.

Als ik terugkijk op het afgelopen politieke jaar zie ik dat er veel belangrijke dossiers voorbijgekomen zijn. Er is veel gesproken over het (her)indiceren in de zorg, over verschillende locaties voor arbeidsmigranten en afgelopen zomer de ophef over de komst van wel of geen Islamitische school in Westland. Als LPF Westland zijn we hier altijd héél stellig in geweest en het kan dus ook géén verrassing zijn dat we deze school niet wilden opnemen in óns Plan van Scholen. Vanwege een gedane uitspraak van de Raad van State vond de minister dat wij dat wél hadden moeten doen en dus overrulede hij de raad. Een bijzondere situatie die ook overal de landelijke pers haalden.

Verder was het ook het jaar van harde keuzes maken! Het college van B&W, de coalitie waar LPF Westland deel van uitmaakt, kwam met cijfers die allerminst rooskleurig te noemen waren. Mogelijke miljoenen tekorten dreigden, voor een groot deel veroorzaakt door de tekorten binnen het zorgdomein, maar door noodzakelijke en (soms) pijnlijke keuzes lag er ook afgelopen november een sluitende (meerjaren) begroting en wordt er met LPF Westland aan het roer realistisch(er) gekeken naar de financiën.

We kunnen helaas niet alles tegelijk, maar stapje voor stapje zullen wij als LPF Westland de punten uit ons verkiezingsprogramma blijven realiseren. We zijn daarom trots dat er ook de afgelopen periode weer veel van die punten bereikt zijn o.a. op het gebied van ruimtelijke plannen. Zo is er een evenemententerrein gekomen en zijn er belangrijke stappen gezet in de realisatie van plannen waar al een aantal jaren geen beweging in zat. Net voor de jaarwisseling zijn ook de handtekeningen gezet onder de overeenkomsten met Stichting Droom je Thuis om woningen te realiseren in het centrum van Naaldwijk. Een eigen plek/woning voor jongvolwassenen met een beperking dicht bij de voorzieningen.

Vanaf 2020 zal nu ook eindelijk een begin gemaakt worden met de daadwerkelijke uitvoer van plannen zoals aan de Geestweg (voormalige Dalton Mavo), de Pijlentuinenhof en de Dijkweg (voormalige Harmonie) in Naaldwijk. Maar ook plannen bij de Schakel in Maasdijk en de Driesprong in Kwintsheul en zo kan ik nog wel even doorgaan.......

Wat gaan we in 2020 en in de verdere toekomst doen met arbeidsmigranten? Wellicht eens denken aan flexwoningen via de woningcorporaties i.p.v. uitzenders, om zo schimmige toestanden tegen te gaan. Denk hierbij aan specifieke campus-achtige contracten. Oftewel; zolang je werkt mag je hier (tijdelijk) wonen en zitten ze ook huidige woningzoekende niet in de weg.

Daarbij zal 2020 ook het jaar worden waarbij onze gemeenteraad het zal moeten doen zonder een gewaardeerd (en vrouwelijke) raadslid. Het zal het jaar worden waarbij er een nieuwe wethouder komt en er dus ook weer een nieuwe samenstelling binnen het college van B&W komt. Het jaar waarbij we hopelijk met een constructieve oppositie kunnen (blijven) werken aan een mooier, sterker en beter Westland. Maar wel een jaar waarbij er hopelijk niet te veel tijd gaat zitten in het beantwoorden van dure artikel 42-vragen over losse stoeptegels en omgevallen hekjes. Waarbij politiek bedreven wordt in de raadszaal en niet in de krant en/of de sociale media. Ik wil daarbij ook uitspreken dat het jaar 2020 het jaar zal gaan worden waarbij we nóg meer keuzes zullen moeten gaan maken over het voorzieningenniveau in Westland. Over het voortbestaan van enkele voorzieningen en over het realiseren van plannen en doelen. Als LPF Westland gaan we ervoor!

Afsluitend; 2020 zal het jaar gaan worden dat het college van B&W, onze gemeenteraad, de ambtenaren en al onze burgers wéér keihard zullen moeten gaan werken voor óns mooie Westland. ‘Westlanders voor het Westland!’  en  ‘Westland first!’ 


Ik wens iedereen namens LPF Westland een heel goed, veilig, liefdevol en bovenal gezond 2020 toe. Laten we er met elkaar een positief jaar van maken. Zoals mijn vader mij altijd geleerd heeft:  ‘Wie goed doet, goed ontmoet!’ 

Dave van Koppen
Fractievoorzitter LPF Westland