Nieuwjaarsrede 2021 door fractievoorzitter Dave van Koppen

Nieuwjaarsrede 2021 door fractievoorzitter Dave van Koppen

Nieuwjaarsrede 2021 door fractievoorzitter Dave van Koppen

Naaldwijk, 1 januari 2021

Op 1 januari komen wij als LPF Westland altijd traditioneel met een nieuwjaarsrede.
Een traditie die al sinds de oprichting van onze partij overeind blijft en dat is wel bijzonder te noemen in deze tijd. Het afgelopen jaar was er namelijk niks vanzelfsprekend en/of konden tradities doorgaan. Géén feestweken/evenementen in de zomer, géén normale Kerst met de familie en géén vuurwerk met oud en nieuw. Reden dat al deze tradities niet gewoon konden plaatsvinden was natuurlijk de wereldwijde pandemie waarmee we te maken hebben. Een regelrechte nachtmerrie voor veel mensen.

We leven daarmee in een hele bijzondere periode. Het afgelopen jaar is er dan ook één om snel te vergeten. Vanaf maart is de hele wereld in de ban van het coronavirus. Sectoren dreigen om te vallen, sociale contacten zijn geminimaliseerd, ondernemers en burgers leven in onzekerheid. Het is fijn dat je dan in Westland toch nog altijd kan terugvallen op een betrouwbare politieke partij; LPF Westland met als slogan: 
‘We zeggen wat we denken en we doen wat we zeggen!’

Met onze nuchtere Westlandse blik behandelen we volgens mij alle politieke zaken open, eerlijk en direct. Met nog ruim een jaar tot aan de volgende verkiezingen is het voor ons nu dan ook niet de tijd om een jaartje stil te gaan zitten maar hopen we in 2021 weer veel zaken aan te pakken, zoals we dat ook in 2020 hebben gedaan.

Toch zijn de politieke successen van het afgelopen jaar, ik noem er een paar;
- Het wederom kunnen tegenhouden van de Islamitische school
- Vierde hockeyveld voor HV Westland
- Openhouden zwembad de Hoge Bomen
- Aandacht voor jonge mantelzorgers in Westland
- Belangrijke stappen in de ontwikkeling van plannen als de Rentmeester, de Dirigent, de Driesprong, Wateringen-Noord, Brandmeester, Sportlaan, Droom-Je-Thuis etc., niet het belangrijkste en meest ingrijpend geweest voor onze fractie het afgelopen jaar.

In april van vorig jaar werd onze fractie namelijk opgeschrikt door het plotseling overlijden van één van onze fractieleden; Herman Dekkers. Een zeer groot verlies voor ons als fractie, als partij en natuurlijk helemaal voor zijn geliefde vrouw en (klein)kinderen. Misschien is dat, denkend aan 2020, nog wel hetgeen wat ik het ergste vind; we zijn door die hele coronacrisis de menselijkheid kwijt. Fractieleden die geen afscheid konden nemen van iemand met wie ze jarenlang hebben samengewerkt.
Opa’s en oma’s die geen bezoek krijgen van familie en een hele wereld vol mensen die lijnrecht tegenover elkaar staan.

Je bent vóór Trump (en wordt gelijk weggezet als idioot) of je bent tegen Trump, Je bent voor een lockdown of je bent tegen een lockdown, je bent voor of tegen een vaccinatie, enz. enz. alles lijkt verdeeld in twee kampen. Mensen luisteren niet meer naar elkaar en zijn er beiden van overtuigd de waarheid te verkondigen. In een column eerder dit jaar heb ik daar ook al aan gerefereerd; wat moet je nog geloven in deze bizarre tijd?
Wat is (dé) waarheid? Wat moet je geloven van de media en/of wélke media moet je geloven? Moet je je boerenverstand gebruiken? Moet je het kabinet (blindelings) volgen?

Als LPF Westland hebben we altijd onze eigen weg bewandeld, onze eigen beslissingen genomen en varen we ook onze eigen koers. Een koers die heel veel Westlanders gelukkig kunnen waarderen. Namelijk een Westlandse koers. Niet eentje met oordoppen in en oogkleppen op, maar met een nuchtere en realistisch blik op de zaken. Als partij behandelen we alles op z’n merites. Goed is goed, recht is recht en krom is krom.

Wat LPF Westland betreft wordt 2021 een jaar waarin we;
- De gemeentelijke financiën op orde houden
- Geen voorkeursbehandelingen voor statushouders creëren op de woningmarkt
- (Nog) meer huizen voor Westlandse jongeren opleveren
- Overlast in diverse kernen en wijken direct (blijven) aanpakken
- Meer mogelijkheden voor Westlandse feestweken/evenementen creëren.
  (Uiteraard wanneer het coronavirus dit weer toelaat)
- (Nog steeds) geen Islamitische basisschool in Westland krijgen

U ziet dat we als LPF Westland proberen zo veel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren en dat we geen knollen voor citroenen verkopen. Dit hebben we altijd zo gedaan, dit doen we nog steeds zo en dit zullen we ook altijd zo blijven doen!

Daarnaast zullen we in 2021 nóg meer zichtbaar zijn in de kernen. De vrouwelijke fractieleden komen in 2021 met een nieuw fenomeen! #ladiesontour.
Geregeld zullen Trudy de Munck en Jolanda Suijker, op de fiets, kernen gaan bezoeken om de verhalen te horen van burgers. “Het wordt geen inloopspreekuur of borrelpraat. Nee, een laagdrempelige vorm om in gesprek te gaan met onze Westlanders!”
Kortom; we kijken als partij weer vol ambitie naar het nieuwe kalenderjaar.

We wensen u als LPF Westland een jaar met goede gezondheid. Een jaar waarin we het coronavirus onder controle krijgen met z’n allen. Dat alles maar weer ‘normaal’ mag worden. Drukke dorpspleinen en volle horecazaken, een bruisend verenigingsleven, volop handel en mooie Westlandse goede doelenacties. LPF Westland wenst u een fijn en ‘normaal’ Westlands 2021.

Dave van Koppen

Fractievoorzitter LPF Westland