Nieuws

Home / Nieuws / Nieuwjaarsrede 2023 door fractievoorzitter Dave van Koppen

Nieuwjaarsrede 2023 door fractievoorzitter Dave van Koppen

Nieuwjaarsrede 2023 door fractievoorzitter Dave van Koppen
Naaldwijk, 1 januari 2023

Traditiegetrouw schrijf ik hier als fractievoorzitter van LPF Westland onze nieuwjaarsrede. Een nieuwjaarsrede waarin we terugblikken naar het afgelopen politieke jaar en vooruitkijken naar het jaar dat komen gaat.

Wat 2022 betreft kunnen we kort zijn. We begonnen het jaar vol goede moed en met heel veel enthousiasme voor de gemeenteraadsverkiezingen. We hadden een goede campagne en een nog mooiere kieslijst. Nog steeds ben ik héél trots op onze lijst met
50 Westlandse toppers die allemaal met hun poten in de klei staan, midden in de samenleving. Vrijwilligers, ondernemers, tuinders, organisatoren van evenementen, mannen, vrouwen, jong en oud, maar bovenal allemaal echte Westlanders! En ja, de uitslag van de verkiezingen afgelopen maart was dan niet de uitslag waar we op gehoopt hadden. En uiteraard heeft deelname van FvD aan de Westlandse verkiezingen meegespeeld; natuurlijk had de wereld er anders uitgezien al hadden wij met 30 stemmen meer één van die extra restzetels gehad en ja ook onze deelname aan het voorgaande college en met name de discussie rondom het afvalbeleid heeft ons géén goed gedaan.

Maar wat kunnen we verder van 2022 politiek gezien zeggen?
Sinds het aantreden van het nieuwe college merk ik weinig verbetering. Partijen die jarenlang schreeuwen dat er zaken niet transparant zijn zorgen er nu voor dat we als raadsleden stukken (hetzij onder embargo) helemaal niet krijgen, maar deze slechts even mogen inzien bij de griffie. Of een nieuw college dat bij het aantreden zei dat ‘wonen’ echt het belangrijkste dossier zou worden. Sterker nog; het reguliere vergaderschema moest ervoor op de schop, commissies werden gehusseld en er kwam een speciale commissie ‘wonen’. Tot de dag van vandaag wachten we echter alleen nog op een serieus voorstel/initiatief vanuit het college op het gebied van wonen ! Elke maand zitten we weer in een commissievergadering met een lege agenda en dus kunnen we nu al concluderen dat de commissie wonen gewoon een flop is.

De twee nieuwe wethouders Ferwerda en Goudswaard kunnen overigens wel op onze complimenten rekenen. Want ondanks dat de heer Ferwerda het jaar 2022 startte als vervelend, op-conflicten-uit-zijnde ‘mannetje’ op social media, laat hij nu als wethouder zien dat hij makkelijk benaderbaar is en doet wat hij zegt. (Daar kunnen sommige wethouders nog een voorbeeld aan nemen) Dat belooft dus veel goeds voor 2023……

Voor 2023 wens ik overigens dat de grootste partij uit de Westlandse gemeenteraad, Westland Verstandig (WV), nou eindelijk eens haar verantwoordelijkheid gaat pakken. Ze kiezen er bewust voor om twee wethouders aan te trekken die níet aan hun eigen partij zijn te linken; een (top)ambtenaar van de gemeente en een reeds zittende tippelende  wethouder die onze eigen mooie LPF Westland verliet om voor eigen gewin, zonder blikken of blozen, over te stappen naar de partij die al jaren schreeuwde dat hij en zijn collega’s (van het toenmalig college) er niks van bakten. Westland Verstandig kiest ervoor om bij elk weerwoord of bij elke kritische noot gelijk met een tegenreactie te komen die regelmatig kant nog wal raakt. Bijvoorbeeld bij de handhaving van de Muziekzolder in Maasdijk.

Jarenlang werd de situatie daar goedgekeurd/gedoogd. Nu WV in het college zit wordt er ineens gehandhaafd. Als wij daar dan als LPF Westland, terecht, kritische vragen over stellen komt er vanuit WV een reactie dat de handhaving waarschijnlijk vorig jaar is ingezet, maar nu uitgevoerd. Yeah right! Jij bent nu de grootste partij, jij zit in het college, zaken die dus ook nu gebeuren/uitgevoerd worden, daar ben JIJ verantwoordelijk voor. Maar door een vervelende combinatie van geld te veel en tijd over zien we een PR machine in élke plaatselijke krant met advertenties van WV vol leugens, halve waarheden en borstklopperij.

Als LPF Westland zullen we in 2023 in ieder geval doorgaan op de manier zoals we al 20 jaar politiek bedrijven; recht is recht en krom is krom. We komen op voor de Westlander en zitten niet te wachten op bijvoorbeeld massa immigratie die onze Westlandse cohesie verder onder druk zet. Ook huidige politieke spelletjes die gespeeld worden bij een Noviteit in Monster of een Veiling in Poeldijk zullen wij als LPF Westland altijd blijven bestrijden.

Toppunt daarbij is de verkoop van de Eendenburcht in Wateringen aan de moskeevereniging ICCW. Want ondanks dat de gemeente verplicht is het meerdere partijen aan te bieden (DIDAM-arrest) is de gemeente voornemens het de moskeevereniging te gunnen. Een logischere keuze vindt dit college om af te wachten of er andere partijen te komen en dan naar de rechter te stappen. (?)
De termijn die ze daar overigens voor geven was ook heel slinks uitgekozen; tussen de feestdagen door kan er gereageerd worden en zodra het reces voorbij is is de termijn gesloten en de verkoop een feit. Ook hier zag je de zittende partijen in het college met een volstrekt idiote reactie; we kunnen niet anders dan aan ICCW verkopen!?  O ja? Volgens mij heb je altijd een keus; je kan het wél doen, of je kan het ook niet doen!
Dat WV, GBW en VVD hier dus bewust voor kiezen kunnen wij als LPF Westland totaal niet begrijpen en zullen hier ook nóóit mee akkoord gaan!

Maar naast deze politieke spelletjes en perikelen die spelen in de gemeenteraad, wensen wij jullie als LPF Westland een mooi 2023. Dat 2023 wederom een goed jaar mag worden op persoonlijk vlak, sportief vlak, zakelijk vlak, politiek vlak of welk vlak dan ook. Haal het beste uit jezelf. We wensen jullie een gezond en liefdevol 2023 toe. Voor jezelf en voor al je dierbaren. Want uiteindelijk is dat hetgeen waar het in het leven écht om draait.

Zelf hebben mijn vrouw en ik in 2022 ons vierde kindje (Jet) mogen ontvangen. Een groter geschenk en geluk is er niet denkbaar en we genieten er dan ook iedere dag van! Helaas hebben we ook gezien dat er in 2022 weer dierbaren zijn verloren bij mensen uit onze fractie, bij u, bij jullie, bij iedereen…

Dus laten we naast de politiek het leven in 2023 waarderen, laten we genieten van de kleine dingen en bewust zijn dat we in het mooiste stukje op aarde wonen; Westland! Als LPF Westland knokken we voor dit mooie stukje en voor alle Westlanders…,
óók in 2023.

Dave van Koppen
Fractievoorzitter LPF Westland

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu