Raad van State staat Islamitische basisschool in Westland toe !

Raad van State staat Islamitische basisschool in Westland toe !

Met grote verbazing en teleurstelling heeft de fractie van LPF Westland kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State waarin zij hebben aangegeven dat een islamitische basisschool in Westland mogelijk moet worden gemaakt. Terwijl de Raad van State zelf een aantal steekhoudende argumenten benoemd waarom dit nu juist moet gebeuren, stellen zij de minister van Onderwijs, die aangaf dat zo'n school niet kan, toch in het ongelijk. Wij zijn van mening dat de weging van de Raad van State over de mogelijkheden op verkeerde gronden zijn genomen.

Een islamitische basisschool staat een goede integratie van kinderen in de weg. Wij zullen bij de verdere behandeling van dit onderwerp uiterst kritisch kijken of inpassen überhaupt mogelijk is en in welke vorm. Gelukkig gaat de gemeenteraad nog wel over zijn eigen budget en zal de Islamitische stichting met een duidelijk plan moeten komen dat inpasbaar is. Deze race is nog niet gelopen.

Fractie LPF Westland