Rondvraag commissie Bestuur jeugdoverlast flat ‘de Fuut’ in Honselersdijk

Rondvraag commissie Bestuur jeugdoverlast flat ‘de Fuut’ in Honselersdijk

Recent is op de sociale media wederom het overlastprobleem van hangjongeren bij flat ‘de Fuut’ in Honselersdijk gemeld. Alweer hebben de bewoners overlast door jongeren die de boel onder kotsen, lawaai en rommel maken, intimiderend zijn naar de bewoners. Dit is helaas niet de eerste keer en er zou meer op de overlast ingegrepen gaan worden. De bewoners moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving.

Wij moeten helaas constateren dat de jeugdoverlast weer om zich heen grijpt in Honselersdijk en de tijd van ‘pappen en nathouden’ wat ons betreft voorbij is.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan de burgemeester aangeven of de gemeente op de hoogte is van de genoemde problemen?

2. Is er contact geweest met de bewoners van ‘de Fuut’? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet en wanneer wordt er contact opgenomen?

3. Kan de burgemeester aangeven wat hij aan deze overlast gaat doen?

4. Is het mogelijk om cameratoezicht bij de Fuut toe te passen?

5. Is de burgemeester bereid om overlastgevers een gebiedsverbod te geven en zo een lik op stukbeleid te voeren?

6. Kan de burgemeester zorgen voor adequate toezicht door handhavers in en rondom ‘de Fuut’?

    Namens de Fractie LPF Westland

    Hugo van Velden
    Roel Valstar