Nieuws

Home / Nieuws / Rondvraag commissie MO inzake langere wachttijden bij WMO-aanvragen

Rondvraag commissie MO inzake langere wachttijden bij WMO-aanvragen

Rondvraag commissie MO van 29 augustus 2022 namens de fractie van LPF Westland betreffende wachtlijsten aanvragen WMO

Onlangs is onze fractie benaderd in verband met de lange wachtlijst van de aanvragen WMO. Een inwoonster van Westland heeft een WMO-aanvraag ingediend omdat de gezondheidssituatie van haar man heel hard achteruit gaat. Bij navraag bij de gemeente is aangegeven dat de wachttijd voor het in behandeling nemen van de aanvraag maar liefst vijf maanden is! Inmiddels is in de afgelopen weken de gezondheidssituatie van haar man nog verder verslechterd. Daarbij blijkt dat de gemeente weigert de aanvraag in behandeling te nemen en dat pas na het eerste contact de inwoonster zal worden geholpen, zodat het dus nog maanden gaat duren. De situatie wordt nu echt schrijnend.

In de besluitenlijst van B&W van 17 mei 2022 staat duidelijk vermeld dat de wachttijd maximaal 12 weken is geworden, terwijl deze 6 weken zou moeten zijn. Voor spoedaanvragen zou de wachttijd echter veel korter moeten zijn. Daarbij staat vermeld dat het College met een actieplan gaat komen. Tijdens de Voorjaarsnota heeft onze fractievoorzitter Dave van Koppen ook al zijn zorgen uitgesproken dat de wachtlijsten van de aanvragen WMO inmiddels zijn opgelopen naar 16 tot 20 weken.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1.    Herkent de wethouder zich in de hierboven genoemde zorgen over de lange wachtlijsten en wachttijden? Is de wethouder bereid om contact te  hebben met de aanvrager in kwestie?

2.    Wanneer gaat het genoemde actieplan volgen?

3.    Wanneer zijn de wachtlijsten opgelost?

4.    Kunnen de eenvoudige aanvragen voor WMO sneller opgepakt worden?

Namens de Fractie LPF Westland

Jolanda Suijker – van Wingerden
André van der Meer

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu