Nieuws

Home / Nieuws / Rondvraag commissie Ruimte n.a.v. bezoek Freight Line Europe.

Rondvraag commissie Ruimte n.a.v. bezoek Freight Line Europe.

Onlangs zijn er een aantal raadsleden op bezoek geweest bij Freight Line Europe op bedrijventerrein Honderland n.a.v. klachten over geluidsoverlast door de buurt. De klachten betreffen voornamelijk de geluidsoverlast door draaiende koelmotoren van vrachtwagens. Tijdens dit bezoek zijn een aantal zaken besproken en is er een rondleiding geweest langs het bedrijf. Hierbij hebben wij o.a. gezien dat koeltrailers aangesloten zijn op de elektriciteit op aan aantal docks. De directie gaf aan dat langdurig draaien van koelmotoren op diesel niet aan de orde is maar waar mogelijk koeltrailers aan de stekker staan. Dit betekent niet dat er nooit geen koelmotoren op diesel draaien want tijdens wisselingen van trailers of laden kan dit nog wel gebeuren.

Volgens de directie van FLE is het probleem van de overlast het ontbreken van de toegezegde geluidswal tussen de weg, bedrijfsterrein en de bewoners langs de Maasdijk. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van de aansluiting van de weg richting Maasdijkplein. De directie geeft aan dat HOC had toegezegd dat de weg gereed zou zijn als FLE haar activiteiten zou starten. Doordat deze weg er nog niet is gaat vrachtverkeer straks ook gebruik maken van het laatste stukje Oudedijk wat hiervoor tijdelijk wordt verbreed.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan de wethouder aangeven of er de laatste weken nog klachten geweest zijn van buurtbewoners en of daarop is gereageerd door de gemeente?

2. In hoeverre is er inzicht in de geluidsklachten of deze terecht zijn en zouden deze klachten er niet zijn als de genoemde geluidswal er zou liggen?

3. Kan de wethouder aangeven wat de status, en tijdsplanning is van het aanleggen van het laatste deel van de aansluiting Honderdland Maasdijkplein en is het mogelijk om de geluidswal eerder te realiseren?

4. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het aanleggen van het aansluitende deel van de eerdergenoemde weg en hoe verhoudt zich dit tot de rol van het HOC?

5. De HOC speelt een belangrijke rol op Honderdland maar komt met regelmaat negatief naar voren. Kan de wethouder HOC wijzen op een actievere rol in het oplossen en voorkomen van problemen?

6. Is de wethouder het met onze fractie eens dat het gebruik van een provisorisch aangepaste Oudedijk geen oplossing is voor de ontsluiting van een nieuw bedrijventerrein als Honderdland en dat de geplande aansluiting op het Maasdijkplein met spoed moet worden gerealiseerd?

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu