Rondvraag commissie Ruimte van 24 november 2020 betreffende Snoeibeleid gemeente Westland

Rondvraag commissie Ruimte van 24 november 2020 betreffende Snoeibeleid gemeente Westland

Rondvraag commissie Ruimte van 24 november 2020 betreffende Snoeibeleid gemeente Westland

Op 13 oktober jl. heeft een delegatie van onze fractie de informatieve bijeenkomst Gebiedsgerichte Plannen up 2021 bijgewoond. Hier werd o.a. gesproken over ‘groene woonwijken’ en met nadruk op het versterken van de groenstructuur in de wijken zoals is verwoord in de door ons ingediende en aangenomen motie ‘Beter Groen 3.0’ in 2019.

Volgens de snoeikalender op de site van gemeente Westland staat tussen oktober en december 2020 de Oranjebuurt Oost in Maasdijk op de planning. In de laatste week van oktober is er rigoureus gesnoeid langs de Juliana van Stolbergstraat in Maasdijk. Bomen en struiken in plantsoenen zijn met grof geweld tot aan de grond afgezaagd, wat een enorme kaalslag is. Dit is niet wat wij voor ogen hebben met de motie ‘Beter Groen 3.0’. De bewoners in deze wijk begrijpen er niets van.
Langs diezelfde straat zijn in het voorjaar 17 grote bomen gekapt voor de uitbreiding van de begraafplaats, terwijl er op 24-09-2019 een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het kappen van elf bomen en het herplanten. De nieuwe bomen zouden geplant worden aan de kant van de begraafplaats en dit is nog steeds niet gedaan, waardoor de wijk niet echt een ‘groenstructuur’ meer heeft.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan de wethouder aangeven of het snoeibeleid in Westland inhoudt dat plantsoenen met de grond gelijk worden gemaakt, zodat er minder vaak gesnoeid hoeft te worden?

2. Zo nee, kan de wethouder dan aangeven wat de stand van zaken is m.b.t. het snoeibeleid in Westland?

3. Is de wethouder bereid om, in het kader van groene woonwijken, binnenkort kwalitatief groen te herplanten aan de kant van de uitbreiding van de begraafplaats langs de Juliana van Stolbergstraat in Maasdijk?

Namens de Fractie LPF Westland

Trudy de Munck-Schoordijk
Peter Voskamp