Rondvragen raad 27 oktober 2020 inzake overlast (allochtone) jeugd Pijlentuinen Naaldwijk

Rondvragen raad 27 oktober 2020 inzake overlast (allochtone) jeugd Pijlentuinen Naaldwijk

Vraag gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 2020 namens de fractie van LPF Westland betreffende overlast gevende jeugd in Naaldwijk

De afgelopen jaren heeft de fractie van LPF Westland meerdere malen aandacht gevraagd voor de problemen met overlast gevende jeugd in Naaldwijk. Of het nu was in de Esdoorn, de Linde, het ‘smurfendorp’, Pijlentuinen en/of elders in Naaldwijk. Dit gedrag kan en mag niet getolereerd worden. Recent zagen we weer diverse berichten in de media (WOS-14 oktober, AD Westland–16 oktober en Omroep West–15 oktober) waarin gesproken wordt over jongeren die andere kinderen mishandelen, intimideren en uitschelden.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

  • - In een van de artikelen spreekt de burgemeester over een gezamenlijk aanpak met politie en welzijns- en jeugdwerk om dit aan te pakken. Wat houdt die aanpak concreet in?
  • - Wat zijn verder nog vervolgstappen die de burgemeester kan en gaat nemen?
  • - Er is een tijdje geleden gekozen om meer flexibel met cameratoezicht te gaan werken. Is dat mogelijk ook een oplossing voor bijvoorbeeld het skatepark in de Pijlentuinen?

  • - Op aangeven van LPF Westland is er een pilot gestart met particuliere beveiligingsbedrijven. Deze pilot is zó goed bevallen dat er nu ook een structurele samenwerking met hen is. Behoort het inzetten van particuliere beveiligingsbedrijven wellicht tot de 
      mogelijkheden om in te zetten?

Namens de Fractie LPF Westland

Dave van Koppen

Inmiddels heeft Burgemeester Arends harde maatregelen aangekondigd. Overlast door (allochtone) jeugd in Naaldwijk is helaas iets wat jaarlijks terugkeert. Het mishandelen, intimideren en uitschelden van spelende jeugd moet keihard gehandhaafd worden. Onze fractievoorzitter, Dave van Koppen, heeft tijdens het vragenhalfuur in de raad hier aandacht voor gevraagd. De burgemeester neemt het hoog op. Heb je het artikel op de voorpagina van het AD gemist? Lees via deze link het artikel van 29 oktober jl. terug.