Schoothondjespolitiek overige partijen voorkomt debat huisvesting arbeidsmigranten Tiendweg

Schoothondjespolitiek overige partijen voorkomt debat huisvesting arbeidsmigranten Tiendweg

LPF Westland is hevig ontstemd over het afgelasten van het debat over de huisvesting van arbeidsmigranten op 6 maart. VVD Westland, PvdA, CU/SGP, Groen Links, CDA Westland en D66 hebben zich collectief daarvoor teruggetrokken. Het debat zou worden georganiseerd door Fletcher Hotel Carlton. Ook alle ondernemers op bedrijventerrein Tiendweg behoorden tot de genodigden. LPF Westland verwijt de overige partijen ‘schoothondjespolitiek’:  ‘Onder druk van een voor hen onwelgevallige uitkomst van het debat durven de andere partijen alleen maar te keffen en zich er niet over uit te spreken’, zegt woordvoerder Peter Voskamp van de Westlandse oppositiepartij.

Al  langer is sprake van huisvesting van 82 arbeidsmigranten in het voormalige kantoorpand van tuinbouwadviesbureau AAB. Het pand staat geruime tijd leeg. Voor LPF Westland is het geen vraag dat er passende huisvesting moet komen voor werknemers in de tuinbouw, afkomstig van andere landen. De partij heeft zich in een eerder stadium al afgevraagd wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van een grote concentratie van arbeidsmigranten op één locatie.

Die zorg blijkt nu ook te worden gedeeld door het bedrijfsleven aan de Tiendweg. Het was reden voor Fletcher Carlton Hotel om op 6 maart een debat met ondernemers op het terrein én de Westlandse politiek te houden. Juist die laatste groep blijkt nu vrijwel massaal af te haken, met uitzondering van de drie lokale Westlandse partijen LPF Westland, Westland Verstandig en Gemeentebelang Westland. Het gezamenlijk afzeggen van de zes partijen in een brief op 1 maart is voor het organiserende hotel reden om het debat dan maar af te blazen. Als reden voeren de partijen op dat ‘emoties de boventoon zullen voeren in het gesprek en het debat een correcte afhandeling van het dossier niet ten goede komt’.

‘LPF Westland niet op voorhand tegen’

Tot grote ontstentenis van LPF Westland, zegt Peter Voskamp. ‘Het heeft er alle schijn van dat de andere partijen zich er niet over durven uitspreken. LPF Westland heeft als enige partij vragen gezet bij de huisvesting van arbeidsmigranten op een kantorenlocatie. Niet omdat we op voorhand tegen zijn, want wij zijn juist vóór betere huisvesting van migranten, maar omdat deze locatie vraagt om maatregelen. Daar is iedereen het erover eens. De vermoedelijke uitkomst van het debat past vermoedelijk niet in het straatje van de andere partijen, met het oog op de raadsverkiezingen. Dat noemen we schoothondjespolitiek: wel erover keffen, maar verder niet durven ingrijpen.’

‘Verschil inspreken en discussiëren’

Voskamp wijst erop dat de partijen de democratie geen goede dienst bewijzen met wegblijven.  ‘Wat is er op tegen om met alle belanghebbenden open en eerlijk over dit onderwerp te praten? Dat mag blijkbaar niet meer. Het is een trend die ze hebben overgenomen van hun landelijke partijen. De zes wegblijvers wijzen erop dat die belanghebbenden dan maar moeten inspreken tijdens een commissievergadering. Ik weet niet hoe het met hun kennis van het Nederlands gesteld is, maar volgens mij is er een heel groot verschil tussen inspreken en discussiëren.

LPF Westland