Schriftelijke inbreng LPF Westland begroting 2021 (2021-2024) Westland

Schriftelijke inbreng LPF Westland begroting 2021 (2021-2024) Westland

Voor de behandeling van de meerjarenbegroting van 2021-2024, is er dit jaar besloten dat alle fracties hun 1e termijn schriftelijk zullen indienen, in plaats van een mondelinge inbreng in de raadszaal. Ook de geplande moties en amendementen voor deze begrotingsraad zullen schriftelijke worden ingediend. Ook de 1e termijn van beantwoording door het college, zal schriftelijk plaatsvinden, zodat de de begrotingsraad van 10 november 2020 op het reguliere tijdstip van 19.00 uur kan aanvangen. Omdat de 1e termijn schriftelijk is, plaatsen wij hem al vast hier op de website zodat iedere belangstellende deze kan lezen. in de 2e termijn van dinsdag 10 november 2020 in de raadszaal, zullen wij reageren op de beantwoording door het college en de moties en en amendementen van de andere raadsfracties.

De gehele inbreng van LPF Westland in 1e termijn, kunt u lezen door te klikken op deze link.

Fractie LPF Westland